...

De overlast door elektrische steps in grootsteden neemt gestaag toe: ongevallen, wildparkeren, enz. In Stockholm vatten ze de koe bij de horens: vanaf 1 januari schieten er van de nu acht toegelaten verhuurders nog maar drie over. Het totale aantal leensteps wordt teruggebracht van 23.000 naar maximaal 12.000, met een plafond van 4.000 per verhuurder. De drie verhuurders die steps ter beschikking kunnen blijven stellen, zijn diegenen die tot nog toe het minst juridische problemen hebben veroorzaakt. De selectie wordt gemaakt op basis van objectieve criteria. De Deense hoofdstad Kopenhagen legde in oktober 2020 een volledig verbod op elektrische steps op, en laat ze sinds vorige maand weer toe, weliswaar onder strikte voorwaarden.In juli legde de Noorse hoofdstad Oslo een reeks beperkingen op, zoals een maximum aantal van 8.000 steps, tegenover 20.000 voordien, en een verbod om er tussen 23u en 5u 's ochtends gebruik van te maken.Ook Brussel overweegt een striktere omkadering, zodat de gemeenten de gebruikers van leensteps of -fietsen kunnen verplichten om in welbepaalde zones te parkeren. Verder moeten ze de snelheid kunnen beperken in voetgangerszones en de controles opdrijven.