...

Covid-19 heeft een ongeziene stroomversnelling in het wetenschappelijk onderzoek teweeggebracht. Er wordt niet alleen naar een vaccin, maar ook naar curatieve en preventieve behandelingen gezocht. Met tastbare resultaten. Op vrijdagavond 13 maart beval Sciensano aan hydroxychloroquine toe te passen bij alle gehospitaliseerde patienten met een ernstige infectie. Ook patiënten met een lichte tot matige infectie komen in aanmerking als ze een onderliggende long- of nieraandoening of diabetes hebben. Na een startdosis van 400 mg, geeft men 200 mg van het middel gedurende vijf dagen. Het concept is ontstaan in China, waar duizenden patiënten behandeld werden.Hydroxychloroquine is geen wondermiddel. Zoals ieder geneesmiddel brengt het risico's en bijwerkingen met zich mee. Maar het heeft ook een aantal onmiskenbare voordelen:* Het wordt al geruime tijd gebruikt bij de behandeling van aandoeningen zoals lupus erythematodes en reumatoïde artritis. Miljoenen patiënten hebben het de jongste veertig jaar gebruikt.Het is goedkoop en onmiddellijk beschikbaar, ook al kan niemand voorspellen of de fabrikanten aan de vraag zullen kunnen blijven voldoen, als die plots exponentieel toeneemt.Het heeft weinig contra-indicaties, in tegenstelling tot modernere antivirale middelen die momenteel bij Covid-19 worden getest. Het middel kan bijvoorbeeld bij zwangere vrouwen worden gebruikt.Het zal waarschijnlijk al na vijf dagen doeltreffend blijken, wat de behandeling inkort en de kosten drukt.Mogelijk kan het ook preventief worden ingezet. In celkweek komt het preventieve effect alvast tot uiting, maar het moet ook klinisch bevestigd worden. Als het blijkt te bestaan, dan kan men het middel toedienen bij risicopatiënten bij wie men een besmetting vermoedt, nog voor het resultaat van de test bekend is.Deze voordelen overtuigden de taskforce die in de schoot van Sciensano klinische richtlijnen voor de strijd tegen Covid-19 uitvaardigt. De taskforce bestaat uit drie experts: een medewerker van het UZ Antwerpen, één van het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel en één van Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.De experts baseerden zich op de protocollen die werden uitgewerkt door de twee hogergenoemde ziekenhuizen toen de eerste patiënten werden opgevangen. Maar ze keken ook naar analyses van Sciensano en deden een beroep op de deskundigheid van het FAGG. Wat kunnen we verwachten van deze aanbeveling, nu de epidemie in België hard toeslaat? "Onze aanbeveling zal uiteraard voortdurend moeten worden aangepast", zegt dr. Nicolas Dauby van het Sint-Pietersziekenhuis. "Iedere studie die verschijnt kan helpen om onze kennis van Covid-19 aan te scherpen. Zelfs de 'grijze' literatuur - met andere woorden, expertopinie die voortvloeit uit studies die nog niet volgens de regels der kunst gepubliceerd zijn - is relevant om de beste behandeling uit te dokteren. Onze aanbeveling is het meest robuuste wat we momenteel hebben."Een studie van prof. Yao et al. (gepubliceerd op 10 maart) geeft aan dat hydroxychloroquine viermaal doeltreffender is dan chloroquine, een verwante molecule die al eerder werd bestudeerd bij virusinfecties, ook met het coronavirus. Als hydroxychloroquine een gunstige invloed heeft op de behandelingsduur, de ziektelast en de sterfte, hoe groot is die dan? Dat weet niemand momenteel precies.