...

Uit een onderzoek van de ziekenfondsen blijkt dat huisartsen in woonzorgcentra niet altijd op een correcte manier hun bezoeken rekenen. Bij een verplaatsing naar woonzorgcentra zou vaak het verkeerde nomenclatuurnummer gebruikt worden - namelijk de code die gebruikt voor een bezoek aan één bewoner terwijl het gaat om een bezoek aan twee of meer bewoners(*). Maar ruim 35% procent van de artsen doet het wel correct, vernam Kartel-voorzitter Reinier Hueting. Huisartsen zullen een brief ontvangen die hen nog eens herinnert aan de correcte regels. Zij die het correct doen worden bovendien bedankt. Volgend jaar zou het onderzoek opnieuw uitgevoerd worden om te zien hoe de zaken evolueren. Ook over de toepassing van de derdebetalersregeling werd een nieuwe evaluatie voorgesteld. Daaruit blijkt nog eens dat de huisartsen over het algemeen de verplichte sociale derdebetalersregeling correct toepassen - slechts enkelingen weigeren nog systematisch ze te gebruiken. De Nationale Commissie bevestigde dat de criteria voor de geïntegreerde praktijkpremie dezelfde blijven als vorig jaar. Het voorstel om ook deelname aan de covidbarometer via de praktijkpremie aan te moedigen, bleek niet haalbaar. Daarvoor moet eerst duidelijk gebleken zijn dat het aanleveren van de data via een e-form (over griepachtige klachten, nvdr) in alle softwarepakketten werkt. De covidbarometer is één manier om haarden van covid-19 vroeg te detecteren. De Nationale Commissie zal later nog bekijken of deelname eraan door huisartsen niet op een andere manier aangemoedigd kan worden. Verdere beslissingen: (*) Het gaat er uiteraard niet om dat de arts maar één prestatie mag rekenen, er zou sprake van een verwarring tussen de verschillende codes die de huisarts moet gebruiken wanneer een bezoek één, respectievelijk twee dan wel meer dan twee bewoners betreft. Dat was ook waar dokter Hueting naar verwees.