...

Een thema dat veel (jonge) huisartsen aanspreekt, klinkt het bij de organisatie. Helaas komen vragen hierover nog onvoldoende bij de huisarts terecht en voelen sommige huisartsen zich niet altijd voldoende bekwaam om er mee aan de slag te gaan.Op het programma staan twee keynotes. De eerste gaat over fertiliteit. Huisartsen worden steeds vaker geconfronteerd met patiënten met fertiliteitsproblemen. Prof. Herman Tournaye (VUB, fertiliteitsarts en voorzitter van de Belgische vereniging voor Reproductieve Geneeskunde) ziet hen dagelijks. Aan welke innovatieve veranderingen kunnen we ons de komende 10 jaar verwachten? Welke ethische dilemma's zullen hierbij komen kijken?De tweede keynote gebeurt door prof. Piet Hoebeke (UGent, decaan faculteit geneeskunde UGent). Hij zal een stand van zaken geven over transgendergeneeskunde (in België). Doorheen de dag is er de mogelijkheid om drie workshops te volgen over o.m. de aanpak van seksueel geweld in de eerste lijn, SOI, abortushulpverlening, de menopauze, erectiele dysfunctie en seksuele beleving bij ouderen, gender en seksuele diversiteit, genitale verminking, zorg voor sekswerkers enz. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor workshops naar keuze, maar de plaatsen kunnen beperkt zijn.