...

In vorige edities van Artsenkrant - ook vorige week nog - werd verwezen naar een mogelijke rol van de darmflora bij het ontstaan van de ziekte van Parkinson. De letsels zouden zelfs eerst in het zenuwweefsel van de darm optreden, voor ze het centraal zenuwstelsel bereiken. Net nu bracht een nieuwe studie aan het licht dat er een verband bestaat tussen het gebruik van sommige antibiotica en een verhoogd risico op parkinson, wat de bevorderende rol van de darmflora waarschijnlijker maakt.De onderzoekers gebruikten nationale gegevensbanken die zich uitstrekten van de jaren 1990 tot 2014. Ze vergeleken zowat 14.000 parkinsonpatiënten en 41.000 controlepersonen op hun blootstelling aan antibiotica.Macroliden brachten het hoogste risico met zich mee. Het effect kon tot 15 jaar op zich laten wachten. Over een termijn van ongeveer vijf jaar hadden ook sulfonamiden, trimethoprim en antimycotica een predisponerend effect.