...

Phoenix speelt Johnny, een radiojournalist die jongeren over heel het land in hun thuisstad gaat interviewen over de toekomst. Op een dag komt hij in Los Angeles bij zijn zus wier echtgenoot worstelt met een psychologische aan- doening. Onverwachts zal Johnny zorgen voor hun zoon Jesse. Het zal hun beider leven voorgoed veranderen. Door de diverse steden aan te doen waar Johnny gaat interviewen krijgen we zowel een roadmovie, een coming-of-ageprent als een relatiedrama à la Kramer versus Kramer maar dan de 'indie' versie ervan.Mike Mills is hiermee niet aan zijn proefstuk toe. Met Beginners en 20th Century Women bespeelde hij al eerder het thema van de intermenselijke relaties over de generaties heen. Mills: " C'mon C'mon vertelt het verhaal van een man van middelbare leeftijd die - tegen de achtergrond van Amerikaanse steden en problemen van de 21ste eeuw - voor het eerst voor een kind moet zorgen en leert hoe hij respectvol moet omgaan met noden, angsten en vreugde van een kind om te beseffen dat die verschillend zijn maar niet minder zijn dan die van een volwassene."Dat Mike Mills al jaren samen is met artieste (film, performance, installaties, noem maar op) Miranda July komt in deze film misschien nog het meest tot uiting. De ongewone vragen en fantasie van Jesse zouden evengoed in een film van July kunnen passen. Dat geldt ook voor de interviews en vooral de antwoorden van de jongeren. De link tussen beide onderdelen, de relatie tussen Johnny en Jesse enerzijds en de interviewfragmenten anderzijds had iets vloeiender gemogen. Detailkritiek bij een eigentijdse en ontroerende prent waarvan vooral de verrukkelijke acteer- prestaties van de twee protagonisten ons nog lang zullen heugen naast de intimistische soundscapes van Bryce en Aaron Dessner, u welbekend van The National. Komaan, komaan, u moest al in de bioscoop zitten.