...

Foto's van de Argentijnse stad Ostende wekken meteen de aandacht bij de start van de expositie. In 1912 werd de stad opgericht door een Belg en een Italiaan, een hotel werd gebouwd in de kustplaats, ook woningen, straten werden aangelegd.Wat de start had moeten worden van een bloeiende Belgische kolonie in Argentinië, is helaas verworden tot een vergeten voetnoot van de geschiedenis. De geplande overtocht van honderden Belgische families bleef uit, maar de kiem van een artistieke uitwisseling tussen Belgische en Argentijnse kunstenaars leidde wel tot een intense, zij het vergeten samenwerking die een hoogtepunt en tegelijk eindpunt zou kennen op de Wereldexpo in Brussel van 1958. Met dit verhaal in het achterhoofd is dit zonder twijfel de meest verrassende tentoonstelling van het voorjaar in ons land. U kunt er werk bekijken van Belgische kunstenaars als Paul Delvaux, Victor Delhez, Paul Joostens, Georges Vantongerloo, Michel Seuphor, Frans Masereel, Oscar en Floris Jespers, Marthe Donas, Jo Delahaut, Louis Van Lint die stuk voor stuk artistieke en/of vriendschapsbanden hadden met Argentijnse collega's.De uitwisseling van modernistische artistieke ideeën en vormentaal maken van dit transatlantisch experiment een uiterst boeiend gegeven. Ontdek tal van voor ons onbekende kunstenaars die net als hun Belgische collega's op zoek waren naar een nieuwe vormentaal. Geniet ook van de Argentijnse kunstenaar Guillermo Hebequer, die net als Frans Masereel, een satirische en cynische kijk had op de wereld rondom hem. Een bezoek aan Oostende waard, deze tentoonstelling, en wie weet krijg je wel zin om naar Ostende te reizen om er de restanten van 'a Flemish dream' in Argentinië te gaan bekijken.