...

Om de incidentie te duiden, verwijst de Orde in een nieuw advies naar grootschalig onderzoek bij 3.726 Belgische artsen. Daaruit bleek dat 84,4% ooit het slachtoffer werd van een vorm van agressie binnen de arts- patiëntrelatie. In het referentiejaar 2016 ging het over 36,8% van de artsen. Sinds 2016 bestaat er een Ordinaal meldpunt. Het registreerde 434 meldingen. Ook huisartsenkringen, ziekenhuizen en beroepsverenigingen hebben eigen meldpunten. Toch is er onderrapportage: drie kwart van de artsen die een geweldsincident ondervindt, meldt het niet. Fragmentatie en onderrapportage bemoeilijken een correcte analyse en de uitwerking van een plan van aanpak, stelt de Orde. Vrouwelijke dokters en jongere artsen met minder praktijkervaring worden vaker met agressie geconfronteerd. In de helft van de gevallen is de dader een gekende patiënt. Huisartsen krijgen er vooral in de eigen praktijk en op huisbezoek mee te maken; in de ziekenhuizen worden de spoed en de psychiatrie het meest getroffen. De aanleiding kan zeer divers zijn: attesten, wachttijden, financiële betwistingen,... Volgens de Orde is het mogelijk deze triggers weg te nemen door heldere, transparante communicatie en een positieve ingesteldheid. Zo kunnen arts en patiënt als volwaardige partners problemen voorkomen en samen een gedragen oplossing uitwerken. Al zijn daarmee niet alle moeilijkheden van de baan. Daarom dringt een aanpak op verschillende fronten zich op. Zo wil de Orde haar eigen meldpunt als overkoepelend meldpunt installeren. Andere organisaties kunnen er meldingen via een standaardformulier naartoe sturen. Na registratie en analyse levert dit een jaarrapport op voor de stakeholders en de overheid. Elke arts zou ook elk geval van agressie moeten melden. De bevolking voor de problematiek sensibiliseren via een campagne is aangewezen. Agressie kan aanleiding zijn om de therapeutische relatie stop te zetten. Verwijzend naar vroegere discussies benadrukt de Orde dat het opstellen van een zwarte lijst van potentiële risicopatiënten enkel kan als dit wettelijk geregeld wordt. Tot slot is een 'red flag' in het Sumehr om potentieel gevaarlijke patiënten te signaleren populair, maar de impact is volgens de Orde beperkt.