...

Symptomen van verkoudheid zoals keelpijn, verstopte neus of loopneus, niezen en hoesten, gaan meestal vanzelf voorbij na één tot twee weken. Hoewel een verkoudheid niet ernstig is, heeft ze wel een grote impact door afwezigheden op het werk en op school, bezoeken aan zorgverleners en de kosten van geneesmiddelen. Naast lokale producten worden ook pillen gebruikt die verschillende geneesmiddelen combineren om de verschillende symptomen te behandelen: antihistaminica voor niezen en loopneus, decongestiva (meestal fenylefrine of pseudo-efedrine) tegen een verstopte neus en pijnstillers voor keelpijn. In deze review bekeek een auteursteam, onder leiding van de Belgische professor en huisarts An De Sutter, of combinatieformules van deze componenten in één geneesmiddel effectief zijn om een verkoudheid te behandelen. De review includeerde studies die orale antihistaminicum-decongestivum-pijnstiller-combinaties vergeleken met placebo, andere actieve behandelingen (uitgezonderd antibiotica) of geen behandeling in kinderen en volwassenen met verkoudheden. De belangrijkste uitkomst was een globale evaluatie van de effectiviteit (o.a. symptoomverlichting) en bijwerkingen. De review includeerde alle studies uit zoektochten tot juni 2021. Men identificeerde 30 studies met in totaal 6.304 deelnemers. De effecten van vier verschillende behandelcombinaties werden vergeleken met placebo (26 studies) en/of een actieve behandeling (6 studies). De studies includeerden vooral volwassenen, maar 9 studies includeerden kinderen (6 maanden en ouder). Vermits niet alle studies neveneffecten rapporteerden of ze slecht rapporteerden, wordt het aantal mensen die neveneffecten ondervinden mogelijk nog onderschat. · Antihistaminicum-decongestivum-combinatie.De combinatiebehandeling heeft waarschijnlijk een licht gunstig effect op de algemene symptomen van verkoudheid. 298 per 1.000 mensen die de combinatiebehandeling kregen versus 533 per 1.000 in de placebogroep ervaarde geen verbetering (6 studies, 565 deelnemers, matige zekerheid). De antihistaminicum-decongestivumgroep leidt waarschijnlijk tot iets meer nevenwerkingen zoals slaperigheid, droge mond, slapeloosheid en gastro-intestinale klachten (matige zekerheid). · Antihistaminicum-pijnstiller- combinatie. De antihistaminicum-pijnstiller-combinatie heeft waarschijnlijk een licht gunstig effect op de algemene symptomen. 303 per 1.000 mensen die de combinatiebehandeling kregen versus 568 per 1.000 in de placebogroep ervaarde geen verbetering (1 studie, 582 deelnemers, matige zekerheid). De combinatiebehandeling leidt mogelijk niet tot meer neveneffecten zoals slaperigheid (lage zekerheid). · Decongestivum-pijnstiller-combinatie. De combinatiebehandeling heeft mogelijk een licht gunstig effect op de algemene symptomen van verkoudheid. 277 per 1.000 mensen die de combinatiebehandeling kregen versus 578 per 1.000 in de placebogroep ervaarde geen verbetering (1 studie, 181 deelnemers, matige zekerheid). De decongestivum-pijnstiller-combinatie resulteert in meer nevenwerkingen zoals slaperigheid, droge mond gastro-intestinale klachten en duizeligheid dan placebo (hoge zekerheid). · Antihistaminicum-decongestivum-pijnstiller-combinatie.De combinatiebehandeling heeft waarschijnlijk een licht gunstig effect op de algemene symptomen van verkoudheid. 475 per 1.000 mensen die de combinatiebehandeling kregen versus 658 per 1.000 in de placebogroep ervaarde geen verbetering (2 studies, 548 deelnemers, lage zekerheid). In 1 studie ondervond 2% uit de combinatiebehandeling en 4% uit de placebogroep bijwerkingen, maar in twee andere studies werden geen verschillen gemeld. Er zijn nog steeds weinig data over de effectiviteit van orale antihistaminicum-decongestivum-pijnstiller-combinaties voor verkoudheden. De schaarse data suggereren dat deze combinatiepreparaten een licht gunstig effect hebben op de symptomen van verkoudheid bij volwassenen en oudere kinderen, maar het effect op individuele symptomen is allicht ook te klein om relevant te zijn. Daarnaast verhogen verschillende combinatiebehandelingen allicht de kans op nevenwerkingen. Er is geen enkel bewijs dat combinatiebehandelingen effectief zijn voor jonge kinderen. Zorgverleners wegen dus het best de mogelijke en beperkte voordelen van de orale combinatiebehandelingen bij volwassenen en oudere kinderen goed af tegen de kans op nevenwerkingen.