...

Aan het woord is Tine Rappé. Ze studeerde in september 2021 af als huisarts en sinds november werkt ze in huisartsenpraktijk Arzo (van Arts tot Zorg) in Turnhout. Arzo is een forfaitaire groepspraktijk gehuisvest in een modern gebouw met onder meer zes huisartsen, verpleegkundigen, haio, diëtist enz. Het eerste jaar huisartsenstage liep ze in Meerhout, het laatste anderhalf jaar in Arzo. Zes maanden ziekenhuisstage brachten haar naar het AZ Turnhout. COPD als scriptieonderwerp koos dokter Rappé in overleg met haar toenmalige praktijkopleider. "Het gevoel leefde toch dat de opvolging niet goed liep. Er wordt minder op ingezet omdat tijd en systematiek ontbreken. De scriptie werkt een geïntegreerde praktijkrichtlijn uit met daarin alles rond de opvolging van COPD: spirometrie, medicatie, kinesitherapie enz. Nazicht van de literatuur leerde me dat COPD-patiënten ook vaak psychische problemen hebben en daar is weinig aandacht voor. De opgestelde richtlijn neemt het lichamelijke en het psychische samen zodat de arts voor beide voldoende aandacht heeft." De masterproef includeert 29 patiënten met COPD. Corona bemoeilijkte uiteraard het recruteren. Dokter Rappé: "Een verpleegkundige zag de patiënten als eerste. Daarna volgde een raadpleging bij de arts waarbij dieper werd ingegaan op rookstop enz. én op het mentale luik." De richtlijn is nu helemaal klaar om in de praktijk uit te rollen. "Ze werd omgezet in een stappenplan en een checklist. In Arzo - en voorlopig enkel hier - zijn alle artsen en de tweede verpleegkundige erbij betrokken. Er is een duidelijk schema en een plan van aanpak." Ook in het preventiecentrum van Turnhout is er een zorgpad rond COPD in de maak. "Ik ben in de stuurgroep gerold. Elementen van het zorgpad zijn geïntegreerd in de richtlijn die we in de praktijk gebruiken. Samen met huisartsen, kinesitherapeuten, apothekers en pneumologen beogen we met alle betrokkenen tot een integraal geheel te komen." Overigens wist Tine Rappé al op haar twaalfde dat ze arts wou worden. "Het zaadje is geplant toen ik in het ziekenhuis van Herentals een knieoperatie onderging. De geneeskunde en de manier waarop dit liep, vond ik best wel intrigerend. Tijdens mijn humaniora volgde ik in Diepenbeek de voorbereidingscursus op de toelatingsproef. Hoe meer ik ermee bezig was, hoe liever ik arts wou worden." Tine Rappé slaagde voor het ingangsexamen, haalde een bachelor in Diepenbeek en volgde de master en huisartsopleiding in Antwerpen. "De studies vielen erg mee en ik wist ook al vrij snel dat ik voor huisarts wou gaan. Het brede en diverse van het beroep heeft me altijd erg gefascineerd. Je ziet jonge en oude patiënten en alle mogelijke pathologieën. Vooral heel leuk is dat we zo dicht bij de patiënt staan. Tijdens mijn ziekenhuisstages merkte ik dat het contact tussen arts en patiënt daar heel anders loopt. Het is ook fijn dat steeds dezelfde mensen terugkomen. Soms vertellen ze iets over hun kleinkind of over andere dan louter medische dingen. Tijdens mijn stages ontdekte ik snel dat het me ligt om de patiënt van de wieg tot het graf tijdens zijn hele levensloop te begeleiden. Je kan mensen met iets kleins helpen terwijl dat voor hen misschien iets heel groot is." Arzo is een forfaitaire praktijk en de keuze daarvoor "is heel bewust". Dokter Rappé: "In het begin kende ik het forfaitaire systeem niet zo goed. Mijn stage hier startte in mei 2020 en de collega's waren er zelf pas in volle coronacrisis op 1 april 2020 mee begonnen. Het was allemaal nog nieuw, nogal chaotisch en even zoeken. Snel heb ik echter de voordelen ingezien. Zo kan je veel meer inzetten op preventie en het preventieconsult. De drempel om patiënten terug te zien, ligt veel lager dan in het prestatiesysteem. Mensen kan je voor een bloedafname of voor een bloeddrukcontrole ook naar de verpleegkundige verwijzen." Voor de duidelijkheid: Arzo is geen wijkgezondheidscentrum, wel een medisch huis. Het ziekenfonds betaalt per ingeschreven patiënt een maandelijks forfait, zowel voor zorg door artsen als door verpleegkundigen. "Er is binnen de forfait ook ruimte voor kinesisten maar in deze praktijk zijn die er niet", legt dokter Rappé uit. "En in het belang van work-life balance hebben we elk een vrije namiddag."Grootse toekomstplannen heeft Tine Rappé momenteel niet. "Ik ben nog maar net begonnen en zit hier goed. Ik moet nog een heel traject afleggen en veel leren. Met patiënten bezig zijn, dingen ontdekken en bijleren in de geneeskunde is heel boeiend. Ik wil me hier nog wat meer in mijn plekje nestelen. Ik doe het graag. Het is een soort roeping en dat moet het blijven anders doe je niet verder." De kersverse huisarts vindt haar vak dan ook "heel mooi, fijn en belangrijk. Wat de toekomst brengt, zien we wel. Les geven staat nu zeker niet op de radar, wel wil ik praktijkopleider worden. Het is evenwel niet mijn ambitie om echt de wetenschappelijke toer op te gaan. Veruit het belangrijkste is het contact met de mensen."