...

Eerder al creëerde het KB van 27 februari 2019 het nieuwe paramedische beroep van optometrist. Dat stuitte echter op bezwaren van oogartsen en oogheelkundigen. Beide beroepsgroepen argumenteerden dat de 'optometrist' geen meerwaarde had aangezien zijn competenties reeds vervat zitten in het al jaren erkende paramedische beroep van orthoptist. Omwille van procedurefouten trokken oogartsensyndicaat SOOS en beroepsverenging BOOS naar de Raad van State. De Raad vernietigde het KB op 14 oktober 2021 omdat sommige bepalingen aanleiding konden geven tot willekeur en misbruik. Het nieuwe Koninklijk Besluit van 7 oktober 2022 regelt beide paramedische beroepen opnieuw. De Raad van State werd om advies gevraagd maar dat kwam niet tijdig binnen. Het KB omschrijft de paramedische handelingen die een orthoptist en een optometrist mogen stellen en regelt hun relatie met een (oog)arts bij het verrichten van die handelingen. Met name gaat het over technische hulpprestaties en toevertrouwde (medische) handelingen. Technische hulpprestaties zijn handelingen in verband met de diagnosestelling of het uitvoeren van de behandeling. Deze prestaties, opgesomd in de bijlagen bij het KB, mogen soms autonoom worden uitgevoerd en soms is het voorschrift van een oftalmoloog vereist. Toevertrouwde (medische) handelingen zijn handelingen die de arts kan toevertrouwen aan de paramedicus. Voor een orthoptist gaat het over contact- en non-contact onderzoeken van het visueel systeem en over assistentie en instrumentatie tijdens oftalmologische operaties. Deze handelingen kunnen ook aan een optometrist worden toevertrouwd evenals het aanmeten van specifieke contactlenzen voor de behandeling van oogziekten en van contactlenzen bij kinderen jonger dan twaalf.