Kritiek op de manier waarop artsen en ziekenfondsen beslissen over (een deel van) de miljarden van de ziekteverzekering is er al langer. Het helpt dan natuurlijk niet dat steeds minder artsen bij syndicale verkiezingen hun stem uitbrengen.

De Nationale Commissie beseft trouwens zelf dat er iets schort aan haar werking, zo blijkt uit een eigen nota van het overlegorgaan (lees artsenkrant.com). Meer vrouwelijke inbreng is gewenst, vergaderen kan efficiënter en mandaten in tijd beperken, geeft 'verse' mensen met andere ideeën kansen. En belangrijk: artsen moeten de tijd krijgen om zich in te werken in complexe dossiers. We schieten al een aardig eindje op indien het overlegorgaan zichzelf moderniseert. Dat kan de participatiegraad - bij de volgende verkiezingen - alleen maar ten goede komen.

Breng uw digitale stem uit! Het kost niet veel moeite maar het is wel belangrijk voor de toekomst van uw beroep

De gezondheidszorg staat evenwel niet stil. Wellicht moet het verder gaan dan een interne opsmukoperatie. Al enkele jaren poogt het Riziv het silodenken om te buigen naar een meer geïntegreerde benadering van de zorg. Vraag is dan of het overleg per beroepsgroep niet moet evolueren naar vormen van interprofessioneel overleg. Tussen zorgprofessionals onderling én met de inbreng van gezondheidseconomen, juristen gespecialiseerd in gezondheidsrecht, enz. Vanuit die optiek vroeg Artsenkrant een zestal stakeholders en de doktersvakbonden hoe zij de inbreng van de artsen in het beleid zien. Met dien verstande weliswaar dat dit 'interprofessioneel overleg' niet mag uitmonden in oeverloos gezwets om de vis te verdrinken.

Alleszins, tot nader order geldt: breng uw digitale stem uit! Het kost niet veel moeite maar het is wel belangrijk voor de toekomst van uw beroep. Niet twijfelen dus.

Kritiek op de manier waarop artsen en ziekenfondsen beslissen over (een deel van) de miljarden van de ziekteverzekering is er al langer. Het helpt dan natuurlijk niet dat steeds minder artsen bij syndicale verkiezingen hun stem uitbrengen. De Nationale Commissie beseft trouwens zelf dat er iets schort aan haar werking, zo blijkt uit een eigen nota van het overlegorgaan (lees artsenkrant.com). Meer vrouwelijke inbreng is gewenst, vergaderen kan efficiënter en mandaten in tijd beperken, geeft 'verse' mensen met andere ideeën kansen. En belangrijk: artsen moeten de tijd krijgen om zich in te werken in complexe dossiers. We schieten al een aardig eindje op indien het overlegorgaan zichzelf moderniseert. Dat kan de participatiegraad - bij de volgende verkiezingen - alleen maar ten goede komen. De gezondheidszorg staat evenwel niet stil. Wellicht moet het verder gaan dan een interne opsmukoperatie. Al enkele jaren poogt het Riziv het silodenken om te buigen naar een meer geïntegreerde benadering van de zorg. Vraag is dan of het overleg per beroepsgroep niet moet evolueren naar vormen van interprofessioneel overleg. Tussen zorgprofessionals onderling én met de inbreng van gezondheidseconomen, juristen gespecialiseerd in gezondheidsrecht, enz. Vanuit die optiek vroeg Artsenkrant een zestal stakeholders en de doktersvakbonden hoe zij de inbreng van de artsen in het beleid zien. Met dien verstande weliswaar dat dit 'interprofessioneel overleg' niet mag uitmonden in oeverloos gezwets om de vis te verdrinken. Alleszins, tot nader order geldt: breng uw digitale stem uit! Het kost niet veel moeite maar het is wel belangrijk voor de toekomst van uw beroep. Niet twijfelen dus.