...

Op 24 november maakt de Vlaamse regering bekend dat er een nieuw sociaal akkoord is afgerond voor de zorgsector. Het gaat om een nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord. De regering maakte 577 miljoen euro vrij voor meer koopkracht, kwaliteitsmaatregelen en extra personeel.Onder het akkoord vallen voor 179.718 voltijdse equivalenten aan zorgpersoneel. • Het personeel van de woonzorgcentra, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de revalidatiecentra, de initiatieven beschut wonen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg krijgt een gemiddelde koopkrachtverhoging van 6%. • Het personeel van de gezinszorg, de voorzieningen voor personen met een handicap, de jeugdhulp, de CAW's, de kinderopvang en de centra geestelijke gezondheidszorg krijgt een gemiddelde koopkrachtverhoging van 4,5%. • Het personeel van de andere sectoren (maatwerkbedrijven en socioculturele sector) krijgt gemiddelde 1,1% opslag. • Voor het Vlaamse zorgpersoneel komt er geen zorgpremie zoals voor het federale personeel. Maar het akkoord gaat wel al in op 1 januari 2021 en niet pas op 1 juli. Voor een verpleegkundige met 10 jaar ervaring houdt dat een 'bonus' in van zesmaal 250 euro bruto per maand zijn, of een 'bonus' van 1500 euro extra, rekent de persmededeling voor. De functieclassificaties (IF.IC) worden versneld ingevoerd - in afwachting daarvan komt er een proportioneel budgettair equivalent. Voor kwaliteitsmaatregelen komt er 165 miljoen euro extra budget. Daarvan moet minstens 50 miljoen gaan naar nieuwe krachten. En 100 miljoen vloeit naar de personeelsfinanciering in de ouderenzorg. Naast het sociaal akkoord komt er een Relanceplan Vlaamse Veerkracht - een eenmalige investering van 263 miljoen euro voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. 55 miljoen euro daarvan wordt geïnvesteerd in digitalisering (online hulpverlening, e-dossier patiënten, BelRai, ...) .