...

In plaats van een theoretisch discours, gaf dr. Didier Delval de voorkeur aan een uiteenzetting over zijn ervaring als algemeen directeur van het CHwapi. Daarvoor is hij uitstekend geplaatst omdat hij ook actief is in de Fédération Unessa waar hij lid is van de Raad van Bestuur en voorzitter van het Comité de coordination des hôpitaux généraux et psychiatriques.Voor een 20-tal CEO's van farmaceutische bedrijven van de Pharma Executive Club en op initiatief van Roularta HealthCare en IQVIA, ging dr. Didier Delval in op de specifieke karakteristieken van de ziekenhuissector. "Menselijk kapitaal is essentieel in de ziekenhuissector die werk biedt aan meer dan 100.000 personen. In onze instelling met 750 bedden verspreid over drie locaties, is 50% van onze 2.700 werknemers een verpleegkundige en 85% van de human ressources in ons ziekenhuis zijn vrouwen. Er zijn 300 artsen en paramedici die als zelfstandige werken. De andere werknemers zijn hoofdzakelijk bedienden. In het totaal gaat het om 65 verschillende beroepen", dixit de algemeen directeur.Volgens dr. Delval is de relatie tussen de artsen en het ziekenhuismanagement sectorspecifiek, omdat het medisch korps 40% van de inkomsten van het ziekenhuis genereert. "We praten regelmatig met de medische raad, het orgaan dat de artsen van het ziekenhuis vertegenwoordigt, over inhoudingen op honoraria, te financieren investeringen, de strategie ... Er is een permanente dialoog tussen de manager en de artsen."Voor Didier Delval is het aanwerven van onder meer verpleegkundigen een van de andere grote uitdagingen van de ziekenhuissector. "In ons ziekenhuis hebben we 30 extra verpleegkundigen aangenomen om het tekort aan te pakken dat het gevolg is van de verlenging van de studies en het aantal verpleegkundigen dat afwezig is, bij zwangerschap bijvoorbeeld. We zorgden voor een heel professioneel personeelsbeleid om loopbaanontwikkelingen te volgen en werknemers te begeleiden."De andere grote uitdaging voor de ziekenhuizen is het invoeren van procedures en certificeringen om ervoor te zorgen dat de patiënt veilige zorg krijgt. "Dit kwaliteitsbeleid vereist middelen, maar de middelen zijn niet in overeenstemming met de behoeften van de sector", betreurt Didier Delval. "Momenteel denken we aan het traject van de patiënt in en uit het ziekenhuis. We bestuderen de interfaces die tussen de verschillende beroepen bestaan, omdat we ons realiseren dat moeilijkheden op het niveau van de interfaces vaak het gevolg zijn van communicatieproblemen. Dit kwaliteitsbeleid wordt erkend sinds het ziekenhuis vorig jaar de Platinum-accreditatie van Accreditation Canada kreeg."De digitalisering speelt ook een belangrijke rol bij de transformatie van de ziekenhuissector. "Bij het CHwapi gebruiken we 250 verschillende softwares. Het bijhouden van een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) dat bijzonder nuttig is voor externe en interne zorgverstrekkers, vereist aanzienlijke investeringen. We besteden jaarlijks zes miljoen euro aan het onderhoud van hardware en software, een investering die vergeleken moet worden met onze omzet van 250 miljoen euro per jaar."Het CHwapi maakt samen met het CHR Haute Senne, Epicura en het CH Mouscron deel uit van de eerste vier Waalse ziekenhuizen van het Phareziekenhuisnetwerk. "Ons eerste project is het realiseren van een gemeenschappelijk 'bestek' om te investeren in een gemeenschappelijk EPD voor alle ziekenhuizen van ons netwerk."De vergadering van de Pharma Executive Club (PEC) was voor de deelnemers ook een gelegenheid om openlijk te praten over de budgettaire overschrijdingen in de gezondheidszorg. Als 'advocaat' van de ziekenhuissector interpelleerde dr. Didier Delval de vertegen woordigers van de industrie op de PEC-vergadering over de overschrijding van het budget voor innovatieve geneesmiddelen en de artikel 81-conventie. "De farmaceutische sector weegt zwaar op de werkingsbudgetten van het ziekenhuis, zowel qua inkomsten als qua uitgaven. Omdat het financiële evenwicht in de ziekenhuissector precair is, zoals de Maha-studie van Belfius elk jaar aantoont, is het belangrijk dat we een dialoog kunnen aangaan. Dit is wat we al doen met artsen en vakbonden. Laten we een plek zoeken waar vertegenwoordigers van ziekenhuisfederaties en de federatie van farmaceutische bedrijven een dialoog kunnen aangaan om innovatie te bevorderen en te financieren."De directeur nodigde ook de farmaceutische bedrijven uit om rechtstreeks contact op te nemen met het ziekenhuismanagement wanneer ze innovatieve oplossingen voor ziekenhuizen willen voorstellen.