...

Voor bepaalde reizigers is het risico op bijvoorbeeld dengue of hoogteziekte groter dan het risico op malaria of een vaccineerbare aandoening. "Huisartsen spelen een belangrijke rol in de reizigersadvisering", weet men bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde."Het merendeel van de Belgische reizigers vraagt immers in eerste instantie aan de huisarts welke vaccins of andere maatregelen nodig zijn. Daarnaast is er een grote groep reizigers die niet beseft dat reizen een aantal specifieke gezondheidsrisico's met zich meebrengt. De huisarts is de aangewezen persoon om hen hiervan bewust te maken." In tegenstelling tot onze buurlanden was er in België tot nu toe geen structurele na scholingsopleiding reizigersadvisering voor huisartsen.De opleiding beoogt de deskundigheid van huisartsen op het gebied van de reizigersadvisering te bevorderen. Ze is bedoeld zowel voor huisartsen die hun eigen patiënten correct willen adviseren als voor artsen die in gespecialiseerde reisklinieken (willen) werken.De lessen zijn praktisch en interactief opgevat. Op basis van casuïstiek wordt een individueel vaccinatieplan opgesteld en komen de overige preventieve maatregelen en adviezen aan bod. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Wanda, de nieuwe reisgeneeskundewebsite van het Instituut voor Tropische Geneeskunde."Vorig jaar werd een pilot uitgevoerd bij de huisartsen die in onze reiskliniek werken", meldt het Instituut voor Tropische Geneeskunde. "Hierin werd de casuïstiek voor de opleiding besproken. Dit werd als zeer nuttig beoordeeld door de deelnemers."Na het volgen van de opleiding beschikken de deelnemers over de nodige kennis om een individuele risicoafweging te maken, rekening houdend met de bestemming, de gezondheidstoestand en de reisomstandigheden. Verder zal duidelijk worden welke reizigers het best naar een gespecialiseerd centrum verwezen worden, bijvoorbeeld omdat vaccinatie tegen gele koorts aangewezen is, of omdat de reiziger ernstige afweerstoornissen heeft.Op het einde van de cursus volgt een examen. Kandidaten die slagen, krijgen een certificaat. Na het examen, dat tijdens de laatste les plaatsvindt, zullen een aantal problemen die frequent voorkomen na een reis, zoals diarree en koorts, kort besproken worden.De cursus vindt plaats op zes donderdagavonden vanaf 5 maart tot en met 28 mei 2020 en is beperkt in deelnemersaantal. De inschrijvingen worden bevestigd op basis van de inschrijfdatum. Meer informatie vindt u op artsenkrant.com in de agenda van Artsenkrant.com