...

Het nieuwe boek van dokter Henderickx is een verzameling van elf kortverhalen over liefde, seks en erotiek. Hij beschrijft de levensreis van mensen op zoek naar liefde of met een hoge nood aan affectie, seks of relaties. Staf Henderickx had al enkele jaren een aantal kortverhalen liggen met als raakvlak de liefde. Zelf verwoordt hij het zo in zijn voorwoord: "In dit boek wil ik verhalen vertellen over de worsteling van mensen met de gespleten liefde. De worsteling van mensen om liefde te zoeken, te vinden en te behouden. Het gevecht om zich in zekerheid te binden en tegelijk de individuele vrijheid te behouden." Zo komen we natuurlijk ook wel uit bij verhalen over spijt, berouw, goesting, lust, verdriet, verlangen en eenzaamheid. Elk verhaal gaat zijn eigen gangetje en er is geen enkele connectie tussen de verschillende verhalen. Tenzij dan misschien de connectie tussen liefde en verlangen enerzijds en onbegrip, misverstanden, onverschilligheid en jaloezie anderzijds. Henderickx beperkt zich grotendeels tot de seksuele liefde tussen mensen. En als huisarts weet hij dat het lang niet allemaal van een leien dakje loopt. In zijn fantasierijke verhalen schetst hij het verloop van verloren of onmogelijke liefdes, gearrangeerde relaties of relaties waarbij het eigenbelang primeert. De verhalen zijn deels autobiografisch, deels pure fictie en deels geïnspireerd uit de verhalen van patiënten door de jaren heen. Enkele verhalen raken ook de gezondheidszorg, al was het maar omdat ze eindigen in het ziekenhuis of omdat een deel van het verhaal zich daar afspeelt.De elf verhalen verschillen sterk in lengte en spelen zich telkens in een totaal verschillende context af. Het ene verhaal is puur verhalend, heeft netjes een begin en een einde en wil hier en daar een literaire toets toevoegen, al draagt het toevoegen van een adjectief bij vrijwel elk substantief daar niet noodzakelijk wezenlijk toe bij. Maar het dient gezegd: de beschrijvingen zijn vaak voldoende expliciet en tegelijk voldoende impliciet om ook de fantasie van de lezer aan het werk te krijgen. Ook erotisch zet Staf Henderickx met zijn beschrijvingen nu en dan de verbeelding van de lezer aan het werk. Andere verhalen zijn dan weer puur filosofisch of komen duidelijk uit de eigen leefwereld van de schrijver of zijn patiënten. Al zal niemand zich kunnen herkennen in een van de personages. We gaan er daarbij uiteraard stellig van uit dat Michel, Jeroen, Kirsten, Maggie, Goele, Marlies en anderen in het boek allemaal fictieve namen hebben gekregen, maar dat de verhalen wel ergens een diepe link hebben met het verleden van de auteur. Dat het vaak wel autobiografisch is, verraadt Staf Henderickx door in een van de verhalen - wellicht zonder het zelf te beseffen - over te gaan van de hij-vorm naar de ik-vorm. Nog andere verhalen kun je situeren in het studentenleven of het dorps- of gemeenschapsleven van de auteur. Steden, plekken, provincies en universiteiten komen voldoende gedetailleerd in beeld en worden doorgaans met naam genoemd, zodat ook de nietsvermoedende lezer zich perfect zal kunnen inleven in enkele verhalen. Een aandachtspuntje voor een eventueel zestiende boek lijkt ons wel het taalgebruik. De verhaallijnen bevatten al te vaak taal, spel- en grammaticafouten of bogen op een minder verwende zinsopbouw. Bij boekenlezers die zich ook durven outen als taalliefhebber leidt dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de aandacht af van de inhoud en van het verhaal. Maar die schoonheidsfoutjes kunnen voor de rest de pret niet derven. 'Een zolderkoffer vol onvoltooid verleden liefdes' is een literaire aanvulling op Zit seks tussen de oren?. Maar de 'zolderkoffer' is een eerder vrijblijvende schets, niet gebaseerd op wetenschappelijk harde feiten, maar geplukt uit het dagelijkse leven. Deels autobiografisch en deels zeker gebaseerd op de praktijk als huisarts. Wat je daar hoort, levert - overgoten met de nodige fantasie -pure fictie en leuke, maar vrijblijvende en ontspannende lectuur op. Meer hoef je er niet achter te zoeken, maar als ontwapenende ontspanning kan het boek voor de nodige verleiding - of beter afleiding? - zorgen. En een groot voordeel is dat je elk verhaal afzonderlijk kunt lezen. Je neemt het ter hand, als je tijd en - vooral - goesting hebt.