...

In een e-mail aan dokter Nicolaï laat huisarts en Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA) Mark Huylebroeck weten dat er volgens hem geen behoefte is aan serologische tests in de wzc's. Ook bij de functie van CMO plaatst hij kritische kanttekeningen. Volgens Huylebroeck worden de PCR-tests correct uitgevoerd en de richtlijnen van Zorg en Gezondheid goed gevolgd. Dat volstaat. Hij vraagt zich ook af of Armonea het protocol voor de serumtesten heeft voorgelegd aan een bevoegde ethische commissie. "Deze strategie veronderstelt de kritiekloze medewerking van alle CRA's. En overigens is het testen van personeel een taak van de arbeidsarts", dixit Huylebroeck. "Voor de bewoners zie ik geen meerwaarde. Wel voor het beleid en/of voor een wetenschappelijk artikel." Huylebroeck is er niet over te spreken dat de mening van de CRA's "andermaal" niet telt. Ook de aanstelling van een CMO schoot in het verkeerde keelgat. "We vragen als CRA's van Armonea al jaren om samen te komen. Pas nu met de covidepidemie ontdekt men dat we meer kunnen voorstellen dan een ceremoniële functie. En als beloning krijgen we zonder overleg en zonder dat we daar nood aan hebben een super-CRA voorgeschoteld." Dokter Huylebroeck schuwt de grote woorden niet: "Dit legt de basis voor een systeem van managed care. De top neemt medische beslissingen die de basis slaafs dient uit te voeren." Hij wijst op de wettelijke verankering van de functie van CRA. Een CMO heeft geen legale basis. En dus kan de CMO de CRA's "op geen enkele manier" verplichten instructies op te volgen. Huylebroeck wil hierover het advies vragen van de Orde der Artsen. Kersvers CMO Guido Nicolaï is niet onder de indruk. Zelf werkt hij elf jaar als CRA voor het Armonea-wzc Vogelzang in Herentals. Daarnaast is hij huis- en verslavingsarts. Uiteraard werkt dokter Nicolaï zich nog volop in. De suggestie om het protocol voor te leggen aan een ethische commissie ontlokt hem de ironische bedenking "dat men natuurlijk altijd kan proberen het zo ingewikkeld mogelijk te maken". De serumtests zijn volgens hem enkel bedoeld om de rusthuispopulatie een extra service te bieden. "Voor de totaliteit is het een meerwaarde, het gaat hier niet over individuen." Evenmin heeft hij de intentie om de CRA's te gaan bevelen. "Eisen werkt niet, er is geen hiërarchie. Iedereen is gelijkwaardig. Van belang is om in onderling overleg tot consensus te komen. Ik ga voor teamwerk. Een CMO vormt een 'go between' tussen de CRA's op het terrein, losjes verbonden en weinig bij het beleid betrokken, en Armonea. We bouwen rustig op, dit is geen TGV." Een CMO lost medische problemen, zoals nu over covid, op, ontwikkelt een meer uniform beleid voor alle wzc's en verbetert de kwaliteit van de medische beleidsvoering voor de residenten, aldus Guido Nicolaï die zegt internationaal ook met de buitenlandse evenknieën binnen de groep te zullen overleggen om beleidspunten nationaal te vertalen. "Het uiteindelijke doel is betere zorg voor de bewoners." Desgevraagd zegt prof. Michel Deneyer, ondervoorzitter van de Orde der Artsen, niets tegen een CMO te hebben. Al wacht hij wel de precieze functieomschrijving af.