...

In het artikel 'Het geduld is op' (blz. 8) in Artsenkrant van vrijdag 13 maart wordt een allesbehalve fraai beeld geschetst van de grote heterogeniteit in arbeidsovereenkomsten tussen aso's en hun stagediensten. Daarnaast blijken er nog steeds problemen te zijn met het naleven van het wettelijk bepaald aantal vakantiedagen, er blijken compensatievakantiedagen te zijn voor het tekenen van de 'opting-out-clausule, en blijkt de bescherming van studietijd een blijvend aandachtspunt te vormen.Vaso pleit voor een centrale vzw voor de tewerkstelling en sociaalrechtelijke ondersteuning van alle aso's zoals SUi vzw dit voor de haio's regelt. Dit laat uniforme contracten en werkvoorwaarden toe, een transparante centrale opvolging van werktijden en wachtdiensten, en een centrale berekening en uitbetaling van maandelijkse opleidingsvergoedingen en wachtvergoedingen.Er bestond vroeger enige twijfel of zo'n systeem ook in een ziekenhuiscontext zou kunnen functioneren, maar momenteel doet elke tweedejaars haio zes maanden ziekenhuisstage in het vernieuwde 6+3 curiculum en ook hiervoor doet het sui generis-statuut van de haio's dienst. Dit systeem bestaat ondertussen tien jaar, en tot globale tevredenheid bij alle actoren: haios's, praktijkopleiders-stagemeesters, ziekenhuisopleiders, ...De manier van werken is efficiënt, grotendeels online en geautomatiseerd. Ze biedt enerzijds uniformiteit en transparantie maar laat anderzijds toch ook maatwerk en flexibiliteit toe. Zo wordt per opleidingspraktijk en per haio een specifiek werk- en opleidingsplan opgesteld (dat wel voldoet aan de voorwaarden van het eenduidige huishoudelijk reglement). Bovendien is het wederzijds flexibel omspringen met dit weekschema uiteraard mogelijk. De opgestelde randvoorwaarden zorgen ervoor dat (zelf)studietijd en tijd voor leergesprekken ingebed zijn in het werk- en opleidingsplan dat uitgaat van werkplekbegeleiding.Zowel de minister van Volksgezondheid als de Hoge Raad van arts-specialisten en huisartsen wil meer aandacht voor de kwaliteitsbewaking van de opleiding van aso's. De werking van de centrale SUi vzw kan hierbij een inspiratiebron zijn voor Vaso.