...

Volgens de brief van het Hospital Transport & Surge Capacity Comité zouden de ziekenhuizen, zo nodig, de komende weken maximum 8.000 covidpatiënten kunnen opvangen - van wie 870 op de ICU. Dat lijkt voorlopig allemaal mee te vallen. Het aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen is de voorbije dagen weer licht opgelopen tot meer dan 2.300 en op de ICU liggen er tot nu toe nog ongeveer 400. Het aantal ziekenhuisopnames is weer toegenomen tot iets boven de 200 terwijl er rekening werd gehouden met, in een gunstig scenario, minstens 600 opnames per dag. Nochtans blijft het toch nog voorzichtig afwachten. Hoe ziekmakend is de omikronvariant eigenlijk? En hoe sterk blijft de deltavariant nog aanwezig? Wanneer toch moet opgeschaald worden van de huidige fase 1b van het noodplan, wordt alle niet-dringende zorg weer uitgesteld (behalve de consultaties), kunnen patiënten nog enkel op de spoed terecht na verwijzing door de huisarts of de 112, en moet de zorg in de ziekenhuizen worden geoptimaliseerd en voorbehouden voor wie er het meest nood aan heeft. Voor de medische triage op de ICU kunnen artsen gebruik maken van de richtlijnen die in het begin van de covidcrisis zijn opgesteld door de vereniging van intensivisten en die van de geriaters, het advies van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (onderschreven door de Orde en de HGR) en de prioriteitenlijst opgesteld door de Hoge Raad en het VBS. Medische triage zal ook plaats moeten vinden aan de toegang van het beddenhuis, met een gedocumenteerde 'regulatie' op het meest gepaste niveau. De ziekenhuizen moeten in fase 3 hun business continuity plan activeren, met alternatieve organisatiemodellen en personeelskaders (inschakelen van vrijwilligers, studenten en gepensioneerde krachten, aanpassingen van de kaders, inschakelen van het buddysysteem voor het verzorgend personeel). De eerste lijn vormt de beste beperking van de instroom in ziekenhuizen. Maar die is al zeker zwaar getroffen door de omikrongolf. Men plant dus in de streek het best een geregeld formeel overleg tussen de ziekenhuizen en de eerstelijnzone, stelt het HTSC-comité. De ondersteuning loopt in de twee richtingen, luidt het. Huisartsen kunnen triagecentra en outbreakteams inzetten. De ziekenhuizen kunnen hun geriaters en pneumologen eventueel een handje laten toesteken in de woonzorgcentra. Door telemonitoring kunnen de eerste en de tweede lijn ook samenwerken rond de zorg voor covidpatiënten thuis. Multidisciplinair overleg rond de vroegtijdige zorgplanning kan een overbodige opname op een zwaar belaste ICU helpen vermijden. De komende dagen en weken zal het moeten blijken. Na de omikrongolf volgt een rustig voorjaar en een rustige zomer, helpen de meeste experts nu hopen. Het zou evenwel de eerste keer niet zijn dat het coronavirus opnieuw met een verrassing uitpakt.