...

Voor de meeste huisartsen is het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift al heel gewoon. Apothekers ondervinden af en toe nog wel problemen - maar veel minder dan in de de beginfase. Voor specialisten in ziekenhuizen of in privépraktijken is Recip-e vaak nog heel onbekend - en daarmee ook onbemind."Het EPD in het ziekenhuis heeft in de regel geen probleem om te werken met Recip-e en om een (ambulant) elektronisch geneesmiddelenvoorschrift aan te maken. De implementatie van een eigentijds EPD verloopt weliswaar niet overal in de ziekenhuizen even snel. Maar dat wordt steeds minder het knelpunt. Het grootste probleem vandaag is niet zozeer dat de ziekenhuissoftware geen ambulant e-voorschrift kan aanmaken. Wel dat de artsen vaak niet weten dat hun software dat kan - en als ze het al weten, het vaak nog nooit hebben gebruikt", legt Tom De Backer van éénlijn.be uit.Eénlijn.be organiseert in opdracht van de Vlaamse overheid gratis ICT-opleidingen voor zorgverstrekkers - om hen vertrouwd te maken met de e-health-diensten die de overheid aanbiedt. Maar dat aanbod is in principe gericht op de eerste lijn. "Vandaag ondervinden de apothekers geregeld problemen met elektronische voorschriften uit ziekenhuizen. De gebrekkige vertrouwdheid van zorgverstrekkers in ziekenhuizen met de e-healthdiensten zorgt ook voor moeilijkheden in de eerste lijn. De Vlaamse overheid heeft om die reden éénlijn.be ook de toestemming gegeven gratis opleidingen te organiseren in ziekenhuizen. Dat kan gaan om een algemene kennismaking met e-healthservices, waaronder Recip-e. Maar dat kan ook een opleiding zijn die specifiek gaat over het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift", zegt De Backer."In die laatste soort gaan we in op de achtergrond van het e-voorschrift: wat is Recip-e? Wat is de evolutie van het (ambulante) e-voorschrift? Hoe zit het hele proces precies in elkaar? Wat zijn de voorwaarden voor het succesvol elektronisch voorschrijven van medicatie? Vele specialisten realiseren zich bijvoorbeeld niet dat ze nog een papieren bewijs van voorschrift moeten meegeven. En dat er een geldigheidsduur staat op het voorschrift - zodat wanneer ze meer dan één voorschrift meegeven, de patiënt niet maanden kan wachten om de herhaalvoorschriften te gebruiken.""Specialisten staan vaak wantrouwig tegenover Recip-e totdat ze er kennis mee hebben gemaakt. Ze zijn aangenaam verrast wanneer ze de voordelen ervan ontdekken, vooral wanneer ze leren dat ze kunnen nagaan of de patiënt het voorgeschreven geneesmiddel al effectief heeft afgehaald. Er is ook steeds de mogelijk om een voorschrift terug te trekken - een 'noodrem' als er nog een fout wordt ontdekt. En het elektronisch voorschrift gaat misbruik tegen.""Wanneer een ziekenhuis ons langs éénlijn.be contacteert om zo een opleiding te organiseren, dan bellen we vóór de opleiding naar de IT-afdeling van het ziekenhuis. We informeren hoever ze staan met de implementatie van hun EPD en van Recip-e. Op die manier kunnen we onze opleiding aanpassen", vertelt Johan Uvin, zaakvoerder van het Brugse bedrijf Praktijkcoach, dat één van de partners van éénlijn.be is. "Wat we in opdracht van éénlijn.be de ziekenhuizen niet kunnen aanbieden, is een praktische opleiding aan de computer, om te tonen hoe iets precies in het EPD verloopt. Die know-how hebben we, maar ze valt buiten de opdracht van éénlijn.be. Zo een opleiding moet het ziekenhuis nu zelf betalen."Wat éénlijn.be betreft moet men ook beseffen dat in het najaar het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn (VIVEL) de opdrachten zal overnemen, waarbij je kunt verwachten dat het aanbod zal veranderen. Wat Uvin tot de volgende bedenking brengt: "Het is hoog tijd dat de FOD Volksgezondheid, het Riziv of de federale minister voor volksgezondheid wakker worden - januari 2020 nadert snel. En de behoeften aan opleiding op het terrein is zeer groot. Zeker wanneer het voorschrift volgend jaar in principe papierloos wordt: die 'dematerialisatie' zal nog wel wat hiaten in het systeem blootleggen. Het komt erop aan problemen zoveel mogelijk op voorhand te ondervangen, en te zorgen dat iedereen goed voorbereid is."