...

Sinds 30 augustus bedraagt de maximumsnelheid in het centrum van Parijs (binnen de Périphérique) 30 km/u. Op de péripherique zelf mag nog 70 km/u gereden worden, en op de kleine ring en een handvol straten zoals de Avenue Foch en de Avenue des Champs-Elysées is de limiet 50 km/u. Ook in Parijs is de maatregel vooral ingegeven door verkeersveiligheid. Daarnaast moet de snelheidsverlaging van 50 naar 30 km/u ook voor minder lawaaihinder zorgen. De maatregel wordt gesteund door 59% van de Parijzenaars, zo blijkt uit een bevraging door het stadsbestuur eerder dit jaar. In de regio Ile de France was slechts 36% gewonnen voor de maatregel. Tegenstanders van de zone 30 zwaaiden met een studie van het Franse onderzoeksbureau Cerema, waaruit zou blijken dat rijden aan een gemiddelde snelheid van 30 km/u meer vervuilend is dan rijden aan gemiddeld 50 km/u. De zone 30 zou dus leiden tot een hogere uitstoot van CO2 en fijn stof in de stad, met nadelige gevolgen voor de luchtkwaliteit, de gezondheid en het klimaat. Dat is echter niet de conclusie van deze studie, die alleen kijkt naar verbruik bij een constante gemiddelde snelheid. De onderzoekers van Cerema benadrukken expliciet dat de resultaten van hun specifieke onderzoek niet gebruikt kunnen worden om een zone 30 te beoordelen. In een stedelijke omgeving met veel kruispunten en verkeerslichten kunnen voertuigen immers zelden lang een constante snelheid aanhouden. De belangrijkste factor die de emissies in een stedelijke context beïnvloedt, is niet de snelheid maar de versnelling, stellen de onderzoekers. De uitstoot van een voertuig dat constant 30 km/u rijdt, kan daardoor in de praktijk lager liggen dan die van een voertuig dat accelereert tot 50 km/u en dan weer afremt. Er is dus geen lineair verband tussen emissies en maximumsnelheid; maatregelen om start-stopverkeer te verminderen en het rijgedrag van bestuurders hebben een grotere impact dan snelheidslimieten. Bovendien, zo stellen de onderzoekers, leiden snelheidsbeperkingen in een stedelijke context tot meer gebruik van actieve vervoersmodi zoals fietsen en wandelen, wat een positief effect heeft op de totale emissies. In Grenoble leidde de invoering van een zone 30 tot een daling van het autoverkeer met 10% en van het zware verkeer met 20%.