...

Om de 'feedback' naar huisartsen te versterken, mogen Domus Medica en de Franstalige tegenhanger SSMG een opleidingsmodule voor de LOK's uitwerken. Domus Medica krijgt 49.170 euro om het pakket te ontwikkelen en in 100 LOK's voor te stellen. SSMG krijgt 31.790 euro om hetzelfde te doen voor 40 GLEM's (=LOK's).Alain Ghilain vertrekt binnenkort met pensioen. De Dienst Geneeskunde Verzorging is daarmee aan zijn tweede interimbaas toe, terwijl nog naarstig gezocht wordt naar de opvolging voor dr. Ri De Ridder.