...

In zijn column 'Is er een dokter aan boord?' (zie AK nr. 2685) stelt intensivist Dirk Deraedt dat men soms - buiten zijn dagelijkse routine - voor onverwachte toestanden kan worden geplaatst wanneer men met het vliegtuig reist. Ik heb het zelf tweemaal ondervonden. En inderdaad,wanneer de melding gaat "Is er een dokter aan boord?" denkt een oogarts (ikzelf dus) wel eens na om zich te melden. Ik keek rond, wachtte even en ging dan natuurlijk toch naar voor. De eerste maal was het een redelijk ernstige toestand - een patiënt in shock. Nadat ik de man had bekeken en zijn bloeddruk had gemeten (erg laag), bracht men mij inderdaad dat valiesje met heel wat interessant materiaal.We legden de man aan de zuurstof en dan werd ik doorverbonden met de wachtdoende arts van Lufthansa in Duitsland. Bij de minste twijfel kon ik het bevel geven aan de piloot om zo snel mogelijk een landing in te zetten. Gelukkig diende het niet zover te komen want de persoon stabiliseerde en verbeterde. Wanneer de man na een goed uur aanspreekbaar werd, vertelde hij mij dat dit hem voor de tweede maal overkwam. Ik raadde hem een grondig cardiologisch en neurologisch onderzoek aan. Het tweede geval was minder ernstig, het ging om een patiënt die zich bijna 'te pletter' had gedronken en gewoon zijn roes moest uitslapen. Op die lange vluchten zorgen de droge omgevingsluchtvochtigheid (dikwijls beneden de 15%) en het lage zuurstofgehalte ervoor dat men zich 'moe' voelt na een vliegtuigreis en dat zonder dat men enige inspanning heeft gedaan. Langer dan vier uur stilzitten in een vliegtuig verhoogt ook de kans op een trombose, of een longembolie. Ik had en heb de gewoonte om in het vliegtuig om de twee uur een wandeling te maken in de middengang. Ik word dan gewoonlijk erg raar aangekeken door de medepassagiers. Eigenlijk zou de crew 'bewegen', samen met een aanzet tot 'meer drinken', moeten aanraden, maar om begrijpbare redenen wordt daar over gezwegen. Gelukkig denken personen die bekend zijn met geneeskunde en medische zorg wel wat verder na, zij doen dat gewoon!