...

Perspectief concreet operationaliseren vereist, naast veel wilskracht, ook degelijk beleid. Het is essentieel dat bij het opstellen van beleidsplannen expliciet wordt gedacht aan de decennia erna. Plannen die op lange termijn werken, zouden op uiterst transparante wijze opgevolgd en geëvalueerd dienen te worden. Zo krijgen zowel burgers als beleidsmakers zicht op de progressie ervan en kan er zo nodig ingegrepen worden bij teleurstellende resultaten.In het jaar 2000 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Milleniumdoelstellingen goed die in 2015 verlengd werden als Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Dit zijn niet-bindende doelstellingen die betrekking hebben op thema's als armoede, gezondheidszorg en onderwijs.Er gaat echter niet de minste publieke aandacht naartoe, waardoor heel wat potentieel verloren gaat op sociaal vlak. De bevolking informeren via media en het onderwijs is cruciaal bij het creëren van een breder maatschappelijk bewustzijn. Het is pas wanneer we als samenleving zekere doelstellingen omarmen en open durven te staan voor ambitie, dat we vooruitgang boeken die ons allen verbindt en ten goede komt. Laten we niet alleen overleven, maar ook bewust naar nuttige en positieve zaken toeleven.