...

Online zelfhulp zal voor de zorg niet meteen een daling in hulpvragen met zich meebrengen, dus daar gaan we best ook niet van uit.Maar ook voor wie hulp zoekt: bij de hulpvragers speelt namelijk het risico dat perceptie en realiteit conflicteren wanneer online zelfhulp niet het verhoopte effect heeft. Een eventueel negatief zelfbeeld wordt dan alleen maar versterkt: "zelfs als mij 'de nodige hulp' wordt aangeboden, slaag ik er niet in om me te herpakken". Zulke situaties zijn absoluut te vermijden.Verder moeten we vanuit de hulpverlening online zelfhulpinitiatieven zeker niet als een eiland beschouwen: promoot ze niet (langer) als op zichzelf staande initiatieven, maar gebruik ze bij voorkeur in het verlengde van de eigen werking. Verwijs ernaar in persoonlijke contacten, volg op bij vragen, ondersteun bij problemen. Dat klinkt arbeidsintensiever dan een (download)link te promoten en dat is het helaas ook. Het is echter ook de enige manier waarop er op korte termijn een toekomst voor online zelfhulp lijkt weggelegd: als online begeleide zelfhulp.