...

Eind oktober viel de ACP-campagne in mijn bus. Een grote witte omslag, persoonlijk geadresseerd, met informatiebrief, brochure en affiche vanuit de FOD Volksgezondheid. De directeur-generaal (a.i.) van het Directoraat- Generaal Gezondheidszorg, dienst Acute en Chronische zorg, meldt mij de lancering van een sensibiliserings- en ondersteunde campagne omtrent 'Advanced Care Planning' (ACP). Er wordt mij gevraagd tijdig en op het juiste moment te praten met mijn patiënten over hun oude dag, voor het te laat is: "Door de wensen omtrent hun leven inzake wonen, zich verzorgen alsook hun levenseinde te noteren zal het gemakkelijker zijn om, in complexe situaties, beslissingen voor hen te nemen." Ik schrijf beslissingen voor hen te nemen in het cursief omdat deze zinsnede mij uitermate stoort...Al meer dan veertig jaar tracht ik beslissingen samen met patiënten te nemen en hun wensen uit te voeren als ze het zelf niet meer kunnen aangeven. Maar misschien erger ik mij te snel en is beslissingen voor hen een ongelukkige vertaling?