...

Psychiater Aad Bosmans heeft overschot van gelijk als hij stelt dat "als de moeilijkheidsgraad van het toelatingsexamen aanleiding geeft tot een business van coaching en bijscholingen, dan is er iets mis" (zie AK2692 blz. 43). Toen ik studies geneeskunde aanvatte te Leuven in 1960, waren er al bureaus van studiebegeleiding - tegen betaling - en stilaan kwam ik erachter dat een aantal medestudenten daar gebruik van maakten. Wir haben es nicht gewusst, en overigens zouden ook mijn ouders het niet hebben kunnen betalen. Maar het blijft een onrecht dat rijkdom en info (netwerken) een ongelijkheid van kansen scheppen. Niet dat ik het mij beklaagd heb huisarts te worden: ik zou het geen jaar onder het gezag van een prof hebben uitgehouden.