...

Het Riziv stelt dat het de artsen al twee keer heeft geïnformeerd: vanaf 1 november vorig jaar moesten er nieuwe geneesmiddelenvoorschriften gebruikt worden. Op vroegere voorschriften kon worden aangegeven vanaf wanneer het voorschrift kon worden uitgevoerd. Op de huidige voorschriften staat tot wanneer een geneesmiddel afleverbaar is. Er was een overgangsperiode van drie maanden, waarin oude papieren voorschriften nog mochten gebruikt worden. Die periode verstreek voorbije zaterdag, 1 februari. Maar vorige week gingen apothekers aan de alarmbel hangen. Nog vele artsen gebruiken wel oude voorschriften. Eigenlijk moeten papieren voorschriften uitzonderlijk zijn, artsen moeten elektronisch voorschrijven. Maar artsen die nu ouder zijn dan 64 jaar, zijn van die verplichting vrijgesteld. En ook tijdens een huisbezoek mag een huisarts nog op papier voorschrijven.Wat als artsen ook deze week nog oude voorschriften blijven gebruiken? Dat zijn geen geldige voorschriften meer, ziekenfondsen kunnen de terugbetaling weigeren. Vorige week stelde het kabinet van de minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, nog dat de apotheker zijn cliënt dan maar het door de arts voorgeschreven geneesmiddel moet laten betalen. De apotheker geeft dan een bewijsje mee waarmee zijn cliënt het bedrag aan het ziekenfonds kan terugvragen. Even later liet minister De Block, blijkbaar zelf geschrokken, die boodschap herroepen. Als artsen - huisarts of specialist - koppig een niet geldig document blijven gebruiken, dan moet de patiënt daar niet het slachtoffer van worden. Het Riziv moest maar een oplossing bedenken.Maandag 3 februari op het Verzekeringscomité stond die 'oplossing' op de agenda. Alleen had Riziv-baas Jo De Cock helemaal geen zin om de regeling te herzien, vertelt dokter Marc Moens (BVAS). Het Riziv heeft de artsen van de nakende verandering op de hoogte gebracht in juni én in oktober, stelt hij. Opnieuw uitstel geven brengt geen aarde aan de dijk. Bovendien wilde het Riziv met het invoeren van een nieuw voorschrift de artsen juist de boodschap geven dat ze zoveel mogelijk elektronisch moeten voorschrijven - nog een reden waarom het Riziv niet graag op de maatregel terugkomt. Jo De Cock vroeg op het Verzekeringscomité aan de apothekers zich 'pragmatisch' op te stellen. De woordvoerder van de apothekers vroeg vervolgens aan de ziekenfondsen om zich ook pragmatisch op te stellen - zodat het ook niet de apotheker is die vervolgens vruchteloos op het terugbetaalde bedrag van het geneesmiddel zit te wachten.Het Riziv herinnert de artsen dus in een nieuwe mededeling aan de regels die voortaan gelden. Maar tegelijk luidt de boodschap om een abusievelijk gebruik van een oud voorschrift door de vingers te zien. Apothekers mogen de derdebetalersregeling blijven toepassen. En ook het Riziv zal zich 'pragmatisch' opstellen. Maar is het geduld van Riziv echt eindeloos?