...

Eén van de drijvende krachten achter de hele heisa was een artikel in The Lancet van 11 maart, waarin bijna terloops gezegd werd dat ibuprofen het aantal ACE2-receptoren aan het celoppervlak doet toenemen. De focus van het artikel lag eigenlijk elders (1). Op 14 maart meldde de Franse gezondheidsoverheid dat ernstige complicaties (' évènements indésirables graves') gerelateerd aan het gebruik van nsaid's waren gerapporteerd bij patiënten met covid-19 (2). Het EMA en de FDA oordeelden dat er onvoldoende bewijzen bestonden om het verband te leggen tussen ernstige covid-19 en het gebruik van nsaid's. Zo ook het Fagg (3). Britse onderzoekers voerden een follow-upstudie uit bij meer dan 700.000 personen die nsaid's gebruiken en bijna 3,5 miljoen personen die deze middelen niet gebruiken (4). De follow-up liep tussen 1 maart en 14 juni 2020. Meer bepaald bestudeerden ze twee populaties. In de eerste populatie vergeleken ze actieve nsaid-gebruikers (n= 536.423) met personen die op het ogenblik van de studie geen nsaid's gebruikten (n=1.927.284), maar al deze mensen hadden in de voorbije drie jaar minstens éénmaal een voorschrift voor nsaid's gekregen. Dat deden de onderzoekers om de groep van de gebruikers en de controlegroep zo vergelijkbaar mogelijk te houden: ze gingen ervan uit dat mensen die ooit nsaid's hadden gebruikt waarschijnlijk op vlak van gezondheid en medische problemen meer vergelijkbaar zijn met actieve gebruikers dan een algemene groep van mensen, waarin een deel allicht nooit nsaid's hadden gebruikt. Om dezelfde reden bestudeerden ze nog een tweede populatie samengesteld uit personen die allemaal reumatoïde artritis of artrose hadden. Van deze personen nam 10% nsaid's op het ogenblik van de studie (n=175.495). Na correctie voor een indrukkende reeks potentieel verwarrende variabelen bleek er geen verschil in mortaliteitsrisico te bestaan tussen de actieve gebruikers en de niet-gebruikers. De bevindingen van het Britse team bevestigen die van een Deense studie. Hierbij vond men in een populatie van iets meer dan 9.000 personen met een positieve PCR-test voor het SARS-CoV-2 geen verschil tussen nsaid-gebruikers en niet-gebruikers voor hospitalisatie, opname op intensieve zorg, mechanische beademing, nierfalen en overlijden (5).