...

Vooral jongeren kampen met psychische problemen. Bijna de helft van de jongeren (18 tot 29 jaar) geeft aan ontevreden te zijn met hun leven. Tussen september 2020 en maart 2021 nam dit percentage toe van 27% naar 46%. Ter vergelijking: bij 65-plussers evolueerde dit percentage van in dezelfde periode 16% naar 19,5%. Een vijfde van de bevolking ouder dan 18 jaar geeft aan te kampen met een angststoornis en eenzelfde percentage (telkens 21%) vertoont symptomen van een depressie. Bij de jongste volwassen leeftijdsgroep bedraagt het percentage evenwel 34% voor een angststoornis en 38% voor depressieve klachten. Het percentage van de bevolking dat aan angststoornissen en depressie leed, bedroeg al van bij het begin van deze crisis ruim het dubbele van wat in 'normale' tijden het geval is (vergelijking met bevolkingsenquête 2018). Het percentage nam wat af toen in de zomer vorig jaar de maatregelen versoepeld werden, maar nam vanaf september opnieuw toe. Bij jongeren, en vooral bij jonge vrouwen, nam het aandeel van de bevolking met deze stoornissen in december en maart nog beduidend toe tegenover het begin van de crisis. Angststoornissen en depressie komen vaak, maar niet altijd, tezamen voor. Niet alleen zelfdodingsgedachten zijn beduidend toegenomen in de bevolking: 26% van de volwassen bevolking heeft de voorbije 12 maanden aan zelfdoding gedacht, en 12,5% de voorbije drie maanden. Niet minder dan 7,3% van de deelnemers aan de enquête verklaren de voorbije 12 maanden een zelfdodingspoging te hebben ondernomen. Er waren hier geen verschillen volgens leeftijd. Maar bij de groep tot 29 jaar lag het percentage dat de afgelopen drie maanden een poging had ondernomen wel hoger: 2,3% van de mannen en 1,1% van de vrouwen - tegenover 0,6% in het algemeen. In de bevolkingsenquête in 2018 had 0,2% van de bevolking een zelfdodingspoging verricht de voorbije 12 maanden. Ook tegenover het begin van de covidcrisis zien we een opvallende toename. Nog een greep uit de andere resultaten:49% van de bevolking vindt de beperkende hygiënische maatregelen te strikt. Vooral aan de regels om maar één 'knuffelcontact' te hebben en om voldoende fysieke afstand te behouden, houdt men zich niet. De jongere leeftijdsgroepen hebben de meeste moeite met de maatregelen. 44% van de bevolking geeft aan dat de crisis een negatieve impact heeft op hun lichaamsgewicht. 6% van de volwassen bevolking is volgens deze bevraging slachtoffer van huishoudelijk geweld - in 19% van de gevallen gaat het ook om fysiek geweld. Het percentage ligt zesmaal hoger dan in een 'normaal' jaar (2018). 6% van de ondervraagden geeft aan zich zeker niet te willen laten vaccineren, 9% twijfelt nog.