...

Ik vind het on-aan-vaard-baar dat in een moderne welvaartstaat als België er dagelijks 23 mensen te horen krijgen dat ze darmkanker hebben. Ik vind het on-aan-vaard-baar dat in België er iedere dag 10 families een dierbare verliezen aan darmkanker.Minstens de helft van deze gevallen had voorkomen kunnen worden. Door meer informatie en meer voorlichting. Liggen de beleidsmakers hier soms wakker van?Niet alleen de beleidsmakers maar ook media mogen zich eens de vraag stellen of ze hiervoor al dan niet mee verantwoordelijkheid dragen. Neem nu het bevolkingsonderzoek darmkanker. Moeten we deze cijfers gewoon rustig invullen in een Excel-tabel?