...

Gedurende vele jaren alschrijft journaliste en sociologe Hilde Ingels voor vzw Amfora het verhaal neer van mensen die het einde van hun leven naderen. Amfora-interviews zijn nooit bedoeld voor publicatie. Het gesprek krijgt vorm in een verhaal en boekje dat bestemd is voor de familie of naaste vriendenkring. "Een tastbare herinnering en blijvende troost voor de naasten", weet Hilde Ingels. Hoe meer gesprekken ze naar eigen zeggen voerde, hoe duidelijker het voor haar werd dat praten over het afscheid "een fundamenteel verschil" maakt voor de betrokkene en de naasten. Vanuit dat besef groeide Afscheid dat verbindt, vertelt Hilde Ingels. Concreet bestaat het boek uit verhalen, opgehangen aan negen thema's - uitspraken, visies en gedachten die vaak terugkwamen -, over en van de mensen die Ingels interviewde, waarin zij terugblikken op hun leven en vooruitkijken naar wat komt. Na elk thema volgen zogenaamde 'Handvatten', "richtingaanwijzers voor iemand die zijn levenseinde tegemoet gaat, of voor de naasten", zoals de schrijfster het verwoordt. Hilde Ingels: "Bijvoorbeeld hoe je oog kan hebben voor verborgen vragen, hoe je diepe gevoelens onder woorden kan brengen, hoe je begrip kunt opbrengen voor elkaars aanvoelen en zo meer. Kortom, over wat in die periode troostend, pijnlijk of helend was en hoe (een) gesprek(ken) over het levenseinde kan helpen om de rauwe tafelranden van de dood wat te doen slijten." Afscheid dat verbindt is in de eerste plaats bedoeld voor wie afscheid moet nemen, "maar hopelijk kan het ook zorgverleners inspireren", besluit de auteur.