...

Traditioneel organiseert elke provinciale raad van de Orde in het najaar een plechtige zitting waarop pas afgestudeerde artsen één voor één de eed van Hippokrates afleggen. Dat is voor de jonge dokters uiteraard een mijlpaal, het beëindigt de opleidingsjaren en betekent de start van hun professionele leven. Jammer maar helaas, covid-19 steekt ook hier stokken in de wielen. Een traditionele viering en het afleggen van de Eed van Hippocrates in levende lijve zit er dit jaar niet in. Maar coronatijden zetten ook aan tot vindingrijkheid. Althans toch in Antwerpen. Dokter Christel De Pooter, voorzitter van de Provinciale Raad van de Orde der artsen in Antwerpen, benadrukt het belang om "ons leven en de bijhorende momenten niet zomaar te laten voorbijgaan. De Orde wil er zijn voor de artsen. Daarom heeft op 3 oktober van 16 tot 17 uur de virtuele eedaflegging van de 176 Antwerpse promovendi plaats. Dit wordt live opgenomen en online gestreamd. Zo tonen we tevens aan dat we met verandering kunnen omgaan", motiveert dokter De Pooter. De start van hun loopbaan gaat voor de jonge Antwerpse artsen dus niet ongemerkt voorbij. Bij de plechtigheid is een beperkte delegatie in levende lijve aanwezig. Onder meer uiteraard voorzitter dokter De Pooter en de bureauleden van de provinciale raad. Ook professor Michel Deneyer, ondervoorzitter van de nationale raad van de Orde en professor Pierre Van Damme, vice-decaan van de UAntwerpen maken hun opwachting. Naast een beperkt aantal promovendi. Via de streaminglink leggen alle promovendi samen de eed van Hippokrates af. Er zijn ook enkele korte toespraken voorzien. Tijdens de eedaflegging brengt men alle jonge dokters in beeld, samen met de aanwezigen in de studio. Tussendoor is een streepje muziek voorzien. "Op die manier", besluit dokter De Pooter, "kan de eedaflegging thuis en in de studio samen beleefd worden. De link kunnen de promovendi immers delen met vrienden en familie. Het laat hen toe deze belangrijke gebeurtenis thuis verder veilig en gezellig in hun persoonlijke bubbel te vieren." De happening opnieuw beleven via de site van de Nationale Raad van de Orde der artsen, is mogelijk.