...

Het Observatorium voor de chronische ziekten bestaat 10 jaar. Enerzijds loopt de implementatie van de adviezen lang niet altijd van een leien dakje, denk maar aan het recente advies over kinesitherapie.Anderzijds blijven veel patiëntenverenigingen vanachter hun telescoop dromen van een meer rechtstreekse aanspreekpunt voor de bespreking van acute, punctuele noden rond de terugbetaling van behandelingen, medische hulpmiddelen, geneesmiddelen ... En dit vanuit ervaringskennis en knelpunten waar ze dagelijks tegenaan lopen.Op dat vlak willen we de komende 10 jaar net als de James Webb-telescoop ook een blik op andere horizonten werpen.