...

Het hoofddoel van het noodplan is om de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden en de farmaceutische zorg te kunnen garanderen, luidt het in een persbericht. "Het kan ook als basis fungeren voor een breder noodplan dat geïmplementeerd kan worden bij andere eventuele noodsituaties. De apotheeksector gaat pragmatisch om met het plan. Het is niet de bedoeling om te doemdenken, maar de nodige zorg van apothekers te verzekeren." Het plan bestaat uit drie fasen; groen, oranje en rood. Die worden gedefinieerd aan de hand van de werkdruk in de apotheek, afwezigheid onder apothekers en de druk op de wachtdiensten. Die druk wordt gemeten met de omikronthermometer van de apotheek, een vragenlijst die wekelijks peilt naar de huidige situatie. Tijdens de groene fase kan de apotheeksector met de gewone praktijkvoering doorgaan. Ze houden rekening met de gebruikelijke maatregelen zoals mondmaskers, plexischermen en handen ontsmetten. De oranje fase betekent dat 35% van apothekers aangeeft dat de werkdruk hoog is. Maximum 20% van de apothekers en medewerkers vallen uit door besmetting en maximum 10% van de apotheken zijn gesloten. De openingsuren van apotheken kunnen daarbij eventueel aangepast worden. Apothekers maken op kringniveau afspraken rond de continuïteit van de zorg. De rode fase treedt in werking als 60% van de apothekers een te hoge werk- last aangeeft, 50% van de apotheken en 10% van de wachtdienstapotheken gesloten zijn. In deze fase vallen 40% van de apothekers uit. Alle maatregelen van de oranje fase zijn dan van kracht met enkele aanvullingen. Stagiairs, vervangers en gepensioneerde apothekers worden maximaal ingezet. Er worden ook bijkomende apotheken voorzien tijdens de weekendwachtdienst als de zorgnood sterk stijgt.