...

Volgens overheidscijfers zouden in 2018 niet minder dan 730.000 Nederlanders potentieel verslavende medicatie hebben ingenomen, vooral opiaten. Omdat de drie ziekenhuizen in Nijmegen al zelf een stijging van die medicatie in hun regio hadden opgemerkt, besloten ze samen een protocol uit te werken om die verslavende geneesmiddelen af te bouwen.Hun plan van aanpak situeert zich op verschillende niveaus. Bij ontslag uit het ziekenhuis zullen patiënten een veel gedetailleerder formulier met doseringen meekrijgen. Van dag tot dag, of van week tot week, zal de afbouw van de medicatie en de doseringen, duidelijk vermeld staan.Patiënten zullen zich hieraan strikt moeten houden en krijgen niet meer geneesmiddelen voorgeschreven dan nodig. Voortaan is ook een herhaalvoorschrift uit den boze, zonder dat de patiënt bij de voorschrijvende arts op consultatie is gegaan.Naar de huisarts gaan voor een herhaalvoorschrift kan niet meer vermits ook de huisartsen aangeven het protocol te zullen volgen. Tot slot willen de Nijmeegse ziekenhuizen voor de aanpak van pijn en de behandeling ervan nog nauwer samenwerken dan tot nu toe het geval was.