...

Wat kunnen we doen als de patiënt die met spoed geholpen moet worden, onze planeet is? Zo luidt de openingszin van een recent artikel en recente reeks in T he New England Journal of Medicine (1). Daarin argumenteren de auteurs, allen met een achtergrond als arts of zorgprofessional, dat de sleutel voor health activism ligt in historische analyse - zowel voor succesvolle (denk bv. aan de antinucleaire protesten, de wereldwijde inzet tegen AIDS) als onsuccesvolle voorbeelden (bv. de CO2-uitstoot blijft stijgen).Want, zo stellen ze, de klimaatsituatie veronderstelt dat artsen over heel de wereld zich politiek mobiliseren zoals ze dat in het verleden gedaan hebben. Immers, het is de verantwoordelijkheid van iedereen die voor mensen zorgt om ook voor de planeet te zorgen. Dat is meteen ook de drijfveer van de artsen die we in onze nieuwe reeks over duurzaamheid (zie blz. 32) aan bod laten komen. In meerdere afleveringen vertellen dokters (in spe) hoe zij hun steentje bijdragen om onze planeet te vrijwaren: van gezonde voedingsgewoonten en energiezuinig bouwen tot een meer duurzame kijk op geneeskunde en patiëntencontacten.