...

De opleiding is een initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Domus Medica en experten zoals prof. Jan De Lepeleire en gaat online door. Ze bevat zes modules; verschillende aspecten van dementiezorg komen aan bod, zoals preventie, signaalfunctie, duiding bij de pathologie, zorgproces, sociale kaart en mantelzorg. De totale duur van de opleiding wordt geschat op 24 uren. Elke e-learningmodule kan gestart, gestopt en hervat worden op zelf gekozen momenten. De eerste module start in de tweede helft van oktober. De laatste module is een fysieke bijeenkomt op 14 december in Brussel. De opleiding tot referentiearts dementie is ontstaan binnen het dementieplan Vlaanderen 2021-2025, opgestart door toenmalig minister Wouter Beke (CD&V). Dat plan benadrukt de rol van de huisarts in de vroegtijdige herkenning van signalen van dementie, de diagnose en zorgdiagnose, de behandeling en de opvolging van de patiënt. Een referentiearts dementie kan een huisarts, ouderenpsychiater, geriater of neuroloog zijn. Volgens de beschrijving in het dementieplan draagt de referentiearts "zijn expertise in dementie actief uit en brengt verbindingen tussen organisaties tot stand, zoals de relatie met de eerstelijnszone en ziekenhuisnetwerken". Nog volgens het plan kan de referentiearts dementie ook een grote rol spelen in de ondersteuning van de CRA's in de regio, bv. bij het management van het antipsychoticabeleid, en interferentie bij polyfarmacie. Op macroniveau signaleert de referentiearts dementie uitdagingen aan het beleid in overleg met de regionale Expertisecentra Dementie. Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Hilde Crevits (CD&V) wil referentieartsen inbedden in heel Vlaanderen "zodat op termijn elke eerstelijnszone een referentiearts dementie als aanspreekpunt kan hebben". Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen zal hierin een begeleidende rol krijgen, zo laat ze nog weten.