...

De aanpak van de gezondheidscrisis heeft het Riziv meer dan een jaar lang gemobiliseerd. Hebt u in die periode aan andere dossiers kunnen werken, met name de hervorming van de nomenclatuur en de ziekenhuisfinanciering? We hopen dat covid ons in de toekomst meer tijd zal gunnen om andere dossiers op te volgen. Aan de grote lopende werven zijn we blijven werken. We hebben goedgevulde weken en weekends achter de rug. We blijven ons ontfermen over de essentiële dossiers zoals de ziekenhuisfinanciering en de nomenclatuur. Ik ben de operationele poot van de herijking van de nomenclatuur, daar waar Jo De Cock eerder de strategische poot was. We schakelen binnenkort over naar een nieuwe fase, zodat we in 2024 een herziene nomenclatuur kunnen voorstellen, bestaande uit twee delen: het professionele luik en de functioneringskosten. Die nieuwe nomenclatuur is een van de essentiële bouwstenen in de hervorming van de ziekenhuisfinanciering want ze moet klaarheid scheppen tussen de verstrekkers - voornamelijk de artsen - en de ziekenhuisbeheerders. Zij zullen meer tijd kunnen besteden aan een beter beheer van het ziekenhuis, in plaats van te redetwisten over de kosten en de afhoudingen. Tegelijk zal de nieuwe nomenclatuur ook de inkomsten van de zorgverstrekkers in evenwicht brengen en beter rekening houden met de investeringen van elkeen. Tegen half juli moeten de contracten voor de fases 2 en 3 van de herziening ondertekend zijn. De aangepaste nomenclatuur zal de gemoederen binnen de ziekenhuizen bedaren en geeft de artsen een actievere rol in het beheer van het ziekenhuis - de nomenclatuur is immers goed voor 40% van de inkomsten. Het was voor het Riziv zeer belangrijk om aan die herziening de nodige tijd te besteden. Wordt u vervangen als adjunct administrateur-generaal?Uiteraard, dat is een wettelijke functie. We gaan op zoek naar kandidaten voor mijn vervanging zodat we iemand kunnen vinden die mij kan bijstaan, net zoals ik zelf Jo De Cock al die jaren heb geassisteerd. Ik ben niet van plan om het zonder een adjunct te stellen. Eens we die persoon gevonden hebben, is het directieteam compleet. Brieuc Van Damme is sinds vorig jaar bij het Riziv aan de slag als directeur-generaal van de dienst Geneeskundige Verzorging. Dokter Philip Tavernier is sinds 1 oktober 2020 directeur-generaal van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle. We moeten François Perl vervangen aan het hoofd van de dienst uitkeringen. Ik beoog een geïntegreerd directieteam om de verschillende sectoren en projecten op te volgen. Met zijn zessen moeten we alle uitdagingen die ons te wachten staan het hoofd bieden. Zelf sta ik in voor de strategische visie en de onderhandelingen. Op enkele jaren tijd is het management van het Riziv fel veranderd. Het instituut is ook verhuisd. Hoe laat je een organisatie met 1.200 ambtenaren evolueren?Bij de keuze van de nieuwe administrateur-generaal hebben het Beheerscomité en de minister van Volksgezondheid geopteerd voor een zekere continuïteit. Het was voor de nieuwe topmensen binnen het Riziv belangrijk om te kunnen rekenen op iemand die het huis en de dossiers goed kent. De komende zes jaar wil ik het instituut laten evolueren. Het directieteam is voor de helft vernieuwd. Er was dus nood aan continuïteit, maar ik ben er niet ad interim. Het directieteam is een mooie mix van jonge mensen en personen met een lange ervaring. Ik ben niet administrateur-generaal van het Riziv geworden omdat ik adjunct was, maar omdat ik geslaagd ben voor de selectieproeven van Selor, omdat ik de sector door en door ken en omdat ik een uitgebreid netwerk heb, met onder meer contacten uit vorige beroepsactiviteiten in de ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg. Het Riziv wordt door sommigen gezien als een eerder Nederlanstalige administratie, ook al is ze tweetalig. Wat vindt u daarvan?Het Riziv is een federale instelling, die de mensen met de beste bekwaamheden en ervaring moet samenbrengen. Jo De Cock is Nederlandstalig. Ik ben Franstalig. Mijn adjunct zal Nederlanstalig zijn. Historisch gezien is de zorg een sector die meer onder de invloed lag van bepaalde politieke partijen, zoals de machtige CVP van Jean-Luc Dehaene. Nu staat Xavier De Cuyper, een Franstalige, aan het hoofd van het Geneesmiddelenagentschap. Diversiteit in de taalgroepen is belangrijk om een zeker evenwicht te behouden, voeling te hebben met het terrein en de verschillende netwerken te kennen.