...

De leerstoel hoort bij het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid (LIGB). Titularissen zijn de professoren Dirk De Ridder en Kris Vanhaecht. Dokter Luk Bruyneel is co-titularis. Doel is de Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG's) in functie van zorgkwaliteit te bestuderen en beter te analyseren dan tot nu toe het geval was.Bij de inauguratie vertelde Mark Collin, vice-president 3M Health Information Systems, dat het bedrijf al 40 jaar - sinds de invoering van de eerste pathologiegroepen - investeert in onderzoek naar kwaliteitsmeting en kosten van ziekenhuiszorg. "Essentieel om de zorgkwaliteit duurzaam te verbeteren, is de klinische praktijk te linken aan 'kwaliteitsvolle outcome'," stelt Collin. "Tot 15% van de kosten gaat in de ziekenhuizen naar te voorkomen complicaties. In de VS is dat goed voor 20 miljard dollar per jaar. Vaak worden (financiële) administratieve data onvoldoende geëxploreerd. Deze leerstoel brengt daarin verandering", dixit Collin.LIGB-topman professor Dirk De Ridder benadrukt dat gevalideerde administratieve data helpen om complicaties en heropnames te voorkomen. De gegevens dienen dan wel door te dringen tot de dagelijkse klinische praktijk. "MKG's moeten clinici bereiken zodat ze hun medische praktijkvoering kunnen verbeteren. Zo dragen ze bij tot een betere zorgkwaliteit en outcome voor de patiënt. Het internationale karakter van 3M laat ook internationale benchmarking toe."Luk Bruyneel herinnerde eraan dat in België administratieve data al sinds 1990 in zwang zijn. Tot nu gebeurde hiermee nog maar weinig onderzoek. Bruyneel verwees naar een studie uit 2014 gepubliceerd in The Lancet. Een analyse van administratieve data van 300 ziekenhuizen uit negen landen toonde een variatie in mortaliteit aan van 0 tot 7%. Verschillen in patiëntenmix en in kwaliteitsmechanismen binnen en tussen landen verklaarden dit deels. Zelfs na correctie bleven de verschillen echter groot."De uitdaging bij de analyse is zowel statistisch als qua implementatie. Belangrijk is 'big data' om te zetten in 'small data'. Het volstaat niet complexe modellen uit te werken, essentieel is dat mensen de analyses begrijpen en dat clinici ze aanvaarden zodat ze tot een betere patiëntenzorg leiden," besluit Bruyneel.