...

Wat is er meer voor de hand liggend dan het inzetten van ons natuurlijke verweer tegen infecties, met name het immuunsysteem? Vaccins stoelen op dat concept, maar voor het SARS-CoV-2 zijn we nog minstens een halfjaar van deze optie verwijderd, zo voorspellen experts. Aan convalescent plasma, een andere intuïtieve benadering, zijn ook wel wat obstakels verbonden. Eén daarvan is dat men voldoende geschikte donoren moet vinden.Monoklonale antilichamen kunnen naar behoefte in het labo worden aangemaakt. Men kan ze toedienen onder vorm van een cocktail, die gericht wordt samengesteld uit zeer doeltreffende neutraliserende varianten. In een recent persbericht meldt Eli Lilly gunstige interimresultaten met een monoklonaal antilichaam. Het werd in drie verschillende dosissen toegediend aan licht tot matig zieke patiënten, die nog niet in het ziekenhuis waren opgenomen. Een antilichaam uit het plasma van een genezen covidpatiënt stond model voor het preparaat.Gerandomiseerd onderzoek bij 452 patiënten toonde aan dat de nood aan hospitalisatie lager was in de groep die het antilichaam kreeg dan in de placebo- groep: 1,7% versus 6%. Ernstige bijwerkingen bleven uit. Of het verschil in hospitalisatiepercentage significant was, bleek niet uit het persbericht. Alleen de middelste dosis bereikte het primaire eindpunt, met name een significante daling van de virale lading na 11 dagen. De studie beoogt uiteindelijk een populatie van 800 patiënten samen te brengen. Het is dus nog even wachten op de publicatie van de resultaten. Verschillende andere bedrijven meldden vorige week dat ze onderzoek doen met monoklonale antilichamen, maar hun werk staat minder ver.