...

Er is iets spannends gebeurd in het domein van de eiwitchemie en elke arts zou ervan op de hoogte moeten zijn. AlphaFold, een artificiële intelligentieprogramma van Google is er eind 2020 in geslaagd om beter dan ooit de 3D-structuur van eiwitten te voorspellen.Niet onder de indruk? Misschien wel als je weet dat dit een van de meest hardnekkige uitdagingen is die de biomedische wetenschappen al decennia in de ban houdt. Of als je weet dat de huidige doorbraak een gelijkaardige impact kan hebben op de geneeskunde als het in kaart brengen van het menselijk genoom in 2003.