...

Hoewel je de nodige informatie online kan terugvinden, blijkt uit onderzoek en de praktijk dat het niet voor iedereen duidelijk is hoe je een negatieve wilsverklaring kan opstellen, stellen Charlotte Doise en Loesia Tryssesoone. Voor hun masterproef huisartsgeneeskunde verdiepten ze zich in het thema vroegtijdige zorgplanning."Patiënten wensen vaker, in samenspraak met de arts, zelf beslissingen te nemen. Met het oog op het bevorderen van patient empowerment, kunnen beslishulpen een meerwaarde bieden."Zo gezegd, zo gedaan. Het tweetal ontwikkelde een online vragenlijst om mensen te helpen bij het nemen van de beslissing om een negatieve wilsverklaring op te stellen. Eerst krijgen deelnemers aan de vragenlijst uitleg over wat een negatieve wilsverklaring precies is en in welke gevallen ze van toepassing is. Vervolgens worden situaties geschetst waarbij de deelnemer kan beslissen of hij of zij bepaalde medische handelingen al dan niet nog wil.Op het einde van de vragenlijst wordt de mogelijkheid gegeven om deze af te printen en met de huisarts te bespreken.Voor de verdere verwerking van hun masterproef, maar ook om de tool verder te optimaliseren, zouden de twee haio's zoveel mogelijk ingevulde vragenlijsten willen ontvangen. En daarvoor kijken ze onder andere naar de lezers van Artsenkrant. "Als artsen het bestaan van deze beslishulp kennen, kan het hen helpen/ondersteunen in de consultaties rond vroegtijdige zorgplanning. Als de patiënt over dit onderwerp, aan de hand van de beslishulp, thuis al heeft nagedacht verloopt de consultatie veel vlotter."