...

Het advies van de werkgroep onder leiding van dokter Robert Lins, voorzitter van de Association of Clinical Research Professionals (zie Artsenkrant nr. 2589) dateert van 14 februari. De voorgeschiedenis gaat echter terug tot 2008. Dokter Lins: "we ijveren inderdaad al langer voor deze erkenning. De beroepstitel, niveau 2, is vergelijkbaar met deze in de verzekeringsgeneeskunde. De opleiding zou vier jaar duren. De titel geeft geen extra toegang tot nomenclatuurnummers."De aanvraag werd ingediend en volgens dokter Lins staat de overheid er positief tegenover. "Het gaat vooral over artsen werkzaam in de industrie. Zij beschikken over een unieke competentie die vandaag weinig aan bod komt in de basisopleiding. Dat kan aangeleerd worden, via een beroepstitel wordt dat geprofessionaliseerd. Ook de klinische farmacologen hoofdzakelijk werkzaam in universitaire ziekenhuizen hebben geen beroepstitel. België staat in Europa aan de top inzake klinisch onderzoek. Onder meer Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk hebben al titels in farmacologie. In een internationale omgeving zoals de farma-industrie zou een beroepstitel Belgische artsen zeker helpen om carrière te maken. Het verhoogt de aantrekkingskracht van hun beroep en het vormt een duidelijke meerwaarde voor hun professionele carrière."Voorlopig is het wachten op een wettelijk groen licht. Of een definitieve erkenning er snel komt? Dokter Lins: "Momenteel liggen er 23 beroepstitels op erkenning te wachten. Dat wil echter niet noodzakelijk zeggen dat het niet snel kan gaan." Dokter Erik Present, voorzitter van de Belgian association of Pharmaceutical Medecine Professionals (BeAPP): "Nu houdt men bij het toekennen van Riziv-nummers geen rekening met de noden van de industrie. De farma als potentiële werkgever is voor de meeste geneeskundestudenten trouwens onbekend. Deze erkenning beantwoordt hieraan."Vergeleken met andere disciplines zoals reumatologie is een groep van 450 à 500 artsen die in aanmerking komen niet klein. Robert Lins: "Voor de manama-opleiding denken we aan circa 20 artsen per jaar. Van belang is ook dat bijscholing ingebakken zit in het beroep."