...

Om na te gaan hoe iemands microbioom evolueert in de loop van het leven, onderzochten Italiaanse onderzoekers bijna tienduizend stoelgang- en speekselstalen van personen over de hele wereld. Zowel stadsbewoners als landelijke gemeenschappen kwamen aan bod. Ze bevestigden het nauwe verband tussen het darmmicrobioom van jonge kinderen en dat van hun moeder. Gedurende het eerste levensjaar deelt een kind de helft van de stammen in zijn darmmicrobioom met zijn moeder. Daarna neemt de overlap af, maar verdwijnt niet: ook bij mensen ouder dan 80 jaar vindt men nog significant meer stammen afkomstig van hun eigen moeder dan van andere moeders, ook als moeder en kind niet onder één dak leven. Voor de auteurs is dit niet alleen het resultaat van overdracht bij de bevalling, maar ook van een gedeelde sociale omgeving tijdens het verdere leven. Want daar komt de kat op de koord: mensen blijken niet alleen bacteriestammen te 'erven' tijdens passage doorheen het geboortekanaal, maar ook via transmissie vanuit andere personen in hun omgeving. Goed om te weten is dat slechts zeer weinig bacteriesoorten die deel uitmaken van ons microbioom kunnen overleven buiten het menselijk lichaam. Nieuwkomers in onze darm hebben dus bijna altijd de rechtstreekse transmissieroute van persoon op persoon gevolgd. Tegen de leeftijd van vier jaar, zo stelt het onderzoeksteam vast, delen kinderen in hun darm evenveel stammen met hun vader als met hun moeder. Op het platteland zagen ze zelfs dat er een transmissie was tussen verschillende gezinnen. Andersom beginnen tweelingen in hun darmmicrobioom van elkaar af te wijken naarmate ze langer op een afstand van elkaar verblijven. De grootste overeenkomst werd gevonden tussen moeders en kinderen jonger dan drie jaar (mediaan = 34%), gevolgd door personen van vier jaar en ouder die onder hetzelfde dak leven, niet-samenwonende volwassen tweelingen (8%) en niet-samenwonende volwassenen uit hetzelfde dorp (8%). Opvallend was dat de horizontale transmissie even sterk tot uiting kwam in westerse landen als daarbuiten. De onderzoekers verwachtten a priori dat de beter ontwikkelde sanitaire infrastructuur van het Westen het verschil zou maken, maar dat bleek niet zo te zijn. Wat het microbioom van de mond betreft, lagen de kaarten enigszins anders. Kinderen vertonen meer overlap met hun moeder naarmate ze ouder worden, en niet andersom. Personen die onder één dak wonen, delen allemaal zeer intensief bacteriestammen met elkaar, ongeacht hun verwantschap. De overlap is het hoogst binnen koppeltjes. Voor de onderzoekers ligt de belangrijkste relevantie van hun resultaten bij de rol die het darmmicrobioom blijkt te spelen bij ziekten zoals kanker en diabetes. Die zouden kunnen clusteren op basis van transmissiepatronen van darmbacteriën.