...

Tijdens het prenatale opvolgingstraject moet de overgang tussen de verschillende zorgverleners naadloos verlopen, stelt het Federaal Kenniscenturm voor de Gezondheidszorg. Maar de relatie tussen gynaecologen en vroedvrouwen loopt niet altijd optimaal. Vroedvrouwen vinden wel eens dat gynaecologen de zwangerschap te veel medicaliseren, noteert het KCE onder meer. Ze staan dikwijls op hun autonomie en zijn niet erg happig op een hiërarchische relatie met de gynaecoloog. Gynaecologen zijn bang dat vrouwen met risicofactoren te laat naar hen worden doorverwezen, waarna zij wel de legale risico's moeten dragen. Sommigen vinden dat vroedvrouwen niet adequaat genoeg zijn opgeleid. Ook de financiering van de zorg stelt de twee beroepen nog te vaak in een concurrentieverhouding. Het laatste KCE-rapport past in een serie over de prenatale opvolging van laagrisicozwangerschappen. Nu probeerde het een doorverwijzingsinstrument op te stellen. Het werk is niet helemaal af, maar dat vormt een opportuniteit om de taak lokaal af te ronden en meteen een goede samenwerking op te zetten, redeneert het Kenniscentrum.