...

Wat dit avontuur zo bijzonder maakt is dat de eigenaars, graaf en gravin Maximilien en Véronique de Limburg Stirum in rechte lijn afstammen van de familie Adorno, die in de 14de eeuw omwille van de handel in aluin vanuit Genua in Brugge neerstreek. Aluin wordt gebruikt voor de verwerking van wol en de vervaardiging van laken - en was dus zeer gegeerd in die tijd. De huidige bewoners van het domein behoren tot de 17de generatie sedert de oprichting van het domein. De Vlaamse tak van deze aristocratische familie zou teruggaan tot circa 1350. In het domein wordt u ingewijd in deze heel bijzondere familiegeschiedenis die ook veel vertelt over Brugge als internationale draaischijf in de lakenhandel. Sleutelfiguur in het verhaal is de flamboyante Anselm Adornes, een humanist, een man van de renaissance. Door zijn toedoen kreeg het Adornesdomein het uitzicht zoals we het vandaag kennen: hij verfraait de familiewoning, de godshuisjes worden aangebouwd, de oude kapel moet plaats ruimen voor een meer prestigieus model, als replica van de Heilige Grafkerk in Jeruzalem waar hij op bedevaart was geweest.Het is in die wondere ruimte dat momenteel Nick Ervinck zijn ei heeft gelegd. Voor het eerst stelt hij zijn keramisch werk tentoon, zowel in de devote ruimte van de Jeruzalemkapel waar hij de leemte invult nu het praalgraf van Anselm Adornes en zijn echtgenote Margareta van der Banck voor restauratie werd weggebracht. De organische felkleurige keramische objecten vormen opvallende lichtpunten in het middeleeuwse kader. In de adellijke woning is een galerieruimte voorzien waar Ervinck een 30-tal keramiekstukken heeft opgesteld, balancerend tussen figuratie en abstractie, kleurrijk en vol poëzie, devoot haast, uitnodigend om na te denken over de oorsprong en de diversiteit van het leven.