...

De gezamenlijke enquête van Artsenkrant/le Journal du Médecin en De Apotheker/Le Pharmacien is een groot succes. De redactie van onze magazines werd overrompeld door de respons. Al meer dan 2.500 artsen en apothekers vulden de vragenlijst volledig in, op papier of online. U kan nog deelnemen tot 10 maart.Alvast hartelijk dank!