...

De Belgische Cardiologische Liga, de Belgian Society of Cardiology, de Belgian Heart Foundation en het Belgisch Hypertensie Comité dringen aan op een nationaal plan voor de aanpak van hart- en vaatziekten en atherosclerotische aandoeningen. Want vergrijzing, omkering van de leeftijdspiramide en de toename van de luchtverontreiniging zijn verontrustende ontwikkelingen met aanzienlijke gevolgen voor hart- en vaatziekten. Ze rechtvaardigen een aanpak die de inspanningen van alle zorgverleners, en de federale en regionale overheden mobiliseert om de kwaliteit van de follow-up en behandeling te verbeteren. Bijvoorbeeld is er een multidimensionale aanpak nodig door de ontwikkeling van gemeenschappelijke zorgprogramma's en guidelines. Ook bepleiten ze een nieuw samenwerkingsmodel dat eerstelijnszorg en specialisten met elkaar verbindt.