...

Vorsers van de Universiteit van Helsinki verzamelden de gegevens van meer dan 4.275 personen (gemiddelde leeftijd: 43 jaar) over hun slaapgewoontes en de stress die ze ervoeren tijdens de zesde week van de lockdown in Finland. Welgeteld 811 respondenten vertelden de inhoud van hun dromen. Meer dan de helft (54,2%) verklaarde meer te slapen dan vóór de pandemie, maar 28,6% zei dat ze vaker wakker werden in het midden van de nacht en 26% dat ze meer nachtmerries hadden. De wetenschappers hebben de inhoud van de dromen van het Fins omgezet in Engelse woorden die ze invoerden in een algoritme dat de vaak weerkerende associaties van woorden analyseerde. Met artificiële intelligentie werden dan 'droomclusters' opgesteld van 'kleinere droompartikels'.In het totaal werden 33 droomclusters of -onderwerpen teruggevonden. Daarvan werden er 20 geklasseerd als nachtmerries en 55% van de nachtmerries ging specifiek over het nieuwe coronavirus. Onderwerpen zoals geen afstand houden, besmetting door het virus, vergeten een masker te dragen of ander beschermingsmateriaal te gebruiken, vast zitten op een drukke plaats of deelnemen aan een uitbundig feest, de aanpak van de ziekte, oudere mensen in problemen, dystopie en apocalyps werden geklasseerd als specifiek voor de pandemie.De studie geeft ook informatie over de mate van stress die de mensen tijdens de lockdown ervoeren. Meer dan de helft (56%) had meer last van stress, wat uiteraard geen verrassing is, en dat hing samen met 's nachts wakker worden en meer nachtmerries. "Een interessante vaststelling is een weerkerende droominhoud die de apocalyptische sfeer van de door covid-19 veroorzaakte omstandigheden weerspiegelt", commentarieert dr. Anu-Katriina Pesonen. "We vermoeden dat dromen in extreme omstandigheden gedeelde visuele beelden en geheugensporen weergeven. Op die manier kunnen dromen wijzen op een bepaalde vorm van geestelijk landschap dat door verschillende mensen wordt gedeeld." "Het idee van gedeelde beeldvorming die tot uiting komt in dromen, is intrigerend", voegt ze eraan toe, en ze concludeert: "Deze studie kan artsen elementen aanreiken om meer te leren over de invloed van de pandemie op de geestelijke gezondheid."